Naslov V ZDA manj zaskrbljeni glede varnosti zaposlitve

Kazalec splošnega gospodarskega vidika, ki meri zaskrbljenost porabnikov o razmerah v gospodarstvu, je v aprilu 2009 znašal 40,8 točk, kar je 4,3 točke več kot marca, ugotavlja skupina NPD. To nakazuje, da so porabniki bolj naklonjeni trenutnim razmeram v gospodarstvu. Razpon lestvice je od 0 do 100, kjer 0 pomeni visoko stopnjo zaskrbljenosti, 100 pa visoko stopnjo zaupljivosti do razmer v gospodarstvu.

V aprilu je bilo 37 % posameznikov zelo zaskrbljenih glede varnosti zaposlitve, kar je v primerjavi z marcem 7 odstotnih točk manj. Delež posameznikov, ki niso zaskrbljeni, se je v primerjavi z marcem povečal za 8 odstotnih točk in znaša 26 %. Delež oseb, ki so nekoliko zaskrbljene glede varnosti zaposlitve pa ostaja skoraj enak.

Manjša stopnja zaskrbljenosti glede varnosti zaposlitve ima lahko posledice na kazalec odziva porabnikov na področju trgovine. Ta se je v aprilu iz 35,9 točk povečal na 39,5 točk, kjer 100 točk pomeni težnjo k povečevanju, 0 točk pa težnjo k zmanjševanju potrošnje. Kljub temu, da se je v aprilu ta indikator povzpel skoraj do nivoja, ki so ga beležili novembra 2008, pa trenutna stopnja še vedno pomeni, da porabniki v splošnem kupujejo le tisto, kar potrebujejo.

Ob nadaljnjem izboljševanju razmer v ameriškem gospodarstvu se pričakuje, da porabniki ne bodo več kupovali le osnovnih dobrin. Takšen premik je ključnega pomena za nadaljevanje prehoda skozi obdobje stabilizacije.

Vir: Npd.com, 20.5.2009

Vir slike: Top News

Datum 03.06.2009
Print