Naslov Že skoraj 80 % dnevnih uporabnikov spleta v Sloveniji

Rezultati raziskave kažejo, da je vsakdanja uporaba spleta postala nekaj povsem običajnega. Če je bilo leta 2005 rednih uporabnikov 67 % (vsak dan ali skoraj vsak dan), pa ga danes vsak dan uporablja 78 % (71 %  le-teh celo večkrat dnevno), nadaljnjih 14 %  pa skoraj vsak dan. Tako se je število rednih uporabnikov povečalo za 25 odstotnih točk.»Prihodnost komuniciranja v spletnih medijih prinaša povečanje možnosti za oglaševanje, ki temelji na povezovanju oblike in vsebine spletnih medijev,« je dejal Simon Cetin, direktor iPROMA. »Čeprav se je oglaševanje s povečanim vključevanjem uporabnikov izkazalo kot uspešno, se večina tržnikov zaradi pomanjkanja standardizacije in težjega vrednotenja rezultatov še ni odločila za vstop v to okolje.«

Najpogosteje splet uporabljajo mladi v starosti med 15. in 29. letom, šolajoči oziroma višje izobraženi, brez rednih dohodkov ali z nadpovprečno visokimi dohodki. Ta skupina uporabnikov splet tudi najbolje pozna. Razlika med spoloma je z leti izginila, zato je zastopanost enega in drugega spola praktično enaka.

Splet se v največji meri uporablja za iskanje informacij prek spletnih iskalnikov (87 %) in spremljanje novic (77 %). Več kot polovica vprašanih splet uporablja še za gledanje videoposnetkov in takojšnje sporočanje ter za poslušanje radia in glasbe. Tekom dneva se zmanjšujeta branje e-pošte in dnevnih novic, poveča pa se pregledovanje video vsebin, forumov, blogov in druženje v spletnih skupnostih.

Glasbo in filme s spleta vsak dan prenaša ena tretjina uporabnikov, nadaljnjih 22 % nekajkrat na teden in 18 % nekajkrat na mesec. Skoraj 40 % vprašanih spremlja televizijske programe prek spleta vsaj nekajkrat na mesec (8 % dnevno).

Skoraj tri četrtine anketiranih je že opravilo spletni nakup, četrtina jih to počne vsaj nekajkrat mesečno. Se pa pred nakupom izdelka o njem na spletu pozanima 60 % vprašanih, 30 %  jih to redno počne. Spletno bančništvo večkrat na mesec uporablja 38 % anketiranih. Zanimiv je tudi podatek, da je skoraj ena četrtina vprašanih že vsaj enkrat imela zmenek prek spleta.

Prav tako se kaže velik prodor spleta 2.0 tudi v Slovenijo, saj kar polovica uporabnikov splet uporablja za druženje v spletnih skupnostih, 40 % anketiranih vsaj nekajkrat na teden pregleduje in objavlja na forumih, 29 odstotkov jih komentira objavljene novice in podobne vsebine, enak odstotek pa prebira ali objavlja na blogih. 15 % jih uporablja RSS.

 

Raziskava je še pokazala, da dnevni in mlajši uporabniki pogosteje dostopajo do spleta z različnih lokacij, najpogosteje od doma in v popoldanskih urah, in da s starostjo narašča pogostost dostopa iz službe.

Raziskava je bila izvedena v juniju 2009 s pomočjo spletne ankete, v njej pa je sodelovalo 929 uporabnikov.

Vir: iProm, 9.7.2009.

Vir Iprom
Datum 10.07.2009
Print
Tema: Internet dnevno uporablja 78 % uporabnikov spleta

"Internet dnevno uporablja 78 % uporabnikov spleta"

Ne vem, kaj bi dal, da bi bil sposoben dojeti strokovno globokoumnost tega naslova. Kraljestva nimam, pa tudi konja ne.