Naslov Slovenske spletne uporabnike najbolj zanimajo novice

Dobre tri četrtine (76 %) slovenskih uporabnikov spleta je dejalo, da jih zelo zanimajo ali zanimajo novice, so ugotovili v novembrski raziskavi MOSS. To pomeni, da vsaj mesečno dostopajo do spleta in do novic. Sledijo informacije s področja glasbe in filma (67 %) ter ponudbe o potovanjih (60 %).

Dobra polovica (53 %) slovenskih uporabnikov spleta pravi, da jih zelo zanimajo ali zanimajo informacije o avtomobilizmu ter športu. Sledijo informacije o prehrani (52 %) in informacije o zdravju ter zdravilih (50 %).

Informacije, ki slovenske spletne uporabnike zanimajo ali zelo zanimajo (v %)

V spletno poslovanje vse bolj vstopajo tudi klasične panoge, kot so banke, zavarovalnice, investicijski skladi, nepremičninski trg in proizvodnja, zato skoraj ni več področja, ki se ga splet ne bi dotaknil. Zmožnost trgu predstaviti nov proizvod ali storitev, pridobiti odziv in mnenja  ter se po potrebi hitro odzvati, z namenom izboljšanja storitve, je bistvena prednost spleta pred drugimi kanali komuniciranja.

Vir: Moss-soz.si, december 2009

Vir slike: Stop the Cap

Vir SOZ
Datum 04.12.2009
Print