Naslov 96 odstotkov slovenskih internetnih uporabnikov spremlja video vsebine na spletu

Med video gledalci je najbolj priljubljen portal za spremljanje tovrstnih vsebin YouTube (87 odstotkov), 26 odstotkov video vsebine spremlja prek Google videa, na tretjem mestu pa je s 24 odstotki največji domači video portal, Mojvideo.com

Raziskavaje pokazala, da v Sloveniji kar 96 odstotkov uporabnikov interneta vsaj občasno spremlja video vsebine na spletu. Glede na enako raziskavo, izvedeno maja 2008, to pomeni dvig za deset odstotnih točk.

Novice ostajajo na prvem mestu po priljubljenosti spletnih video vsebin, na drugem mestu pa so glasbeni video posnetki izrinili smešne posnetke iz 2008, ki si sedaj skupaj z vremensko napovedjo delijo tretje mesto.

Zaradi spremljanja video vsebin na spletu 37 odstotkov vprašanih televizijo gleda manj pogosto. Anketiranci spremljajo video vsebine najpogosteje med 19. in 22. uro, tako termin ostaja enak kot pred dvema letoma. V tem času spremlja video vsebine kar 60 odstotkov vprašanih. Aktualna termina sta še med 16. in 19. uro ter po 22. uri, vendar v teh terminih video vsebine pogosteje spremljajo mlajši od 35 let.

Do video vsebin sicer uporabniki še vedno najpogosteje dostopajo prek spletnih iskalnikov (53 odstotkov), vendar pa sedaj pogosteje kot leta 2008 te vsebine poiščejo na video portalih samih (41 odstotkov).

Video vsebino je na spletu objavilo že 36 odstotkov uporabnikov interneta. Polovica teh je moških, mlajših od 35 let, oziroma tretjina žensk v tej starostni skupini. Na drugi strani je video vsebino objavila zgolj četrtina anketirancev, starejših od 35 let.

Med anketiranci je 83 odstotkov takšnih, ki so prek spleta že prejeli povezavo do video vsebine, povezavo do tovrstne vsebine pa je drugim uporabnikom posredovalo že 68 odstotkov vprašanih. Kar 57 odstotkov anketirancev je že ocenilo video vsebino, nekoliko manj (49 odstotkov) uporabnikov spleta v Sloveniji pa je že komentiralo video vsebino, objavljeno na internetu. Šest odstotkov vprašanih je za ogled video vsebin tudi plačalo.

Raziskava se je s pomočjo spletne ankete izvajala med decembrom 2009 in januarjem 2010, v njej pa je sodelovalo 1662 internetnih uporabnikov.

Vir: Iprom.si, 25.2.2010.

Vir Iprom
Datum 25.02.2010
Print