Naslov Spletni radio ali glasbo vsaj tedensko spremlja 33 % slovenskih uporabnikov

Podatki januarske raziskave MOSS kažejo, da 33 % slovenskih uporabnikov interneta tedensko ali pogosteje prek spleta posluša radio ali glasbo. K povečanemu obsegu glasbenih vsebin na spletu so pripomogli tudi brezplačni servisi, kot je YouTube.

Pri posameznikih, ki vsaj tedensko poslušajo spletni radio ali glasbo, sicer ni opaziti razlik med spoloma, so pa moški v tej ciljni skupini aktivnejši uporabniki spleta. Le-ti na internetu v povprečju preživijo 15 ur in 14 minut mesečno, ženske pa 9 ur in 59 minut. V opazovanem segmentu je nadpovprečno zastopana starostna skupina od 10 do 24 let (39 %) ter šolajočih se (35 %).

Mladi se tudi nadpovprečno zanimajo za razvoj mobilne telefonije, ki postaja pomemben kanal spremljanja multimedijskih vsebin. Med spletnimi uporabniki, ki se zanimajo ali zelo zanimajo za informacije o mobilni telefoniji, je 29 % posameznikov, starih od 10 do 24 let. S 26 % jim sledi starostna skupina od 25 do 34 let, s 23% pa starostna skupina od 35 do 44 let.

Vir: Moss-soz.si, februar 2010

Vir slike: Fuoriaula.com

Vir SOZ
Datum 02.03.2010
Print