Naslov Splet uporablja 38 % Američanov nad 65. letom starosti

V ZDA internet uporablja 38 % posameznikov nad 65. letom starosti, piše Pew Internet. To je opazno manj v primerjavi z deležem uporabnikov interneta v odrasli populaciji (74 %) ali v starostni skupini od 50 do 64 let (70 %).

Širokopasovni dostop do interneta v domačem okolju ima 60 % odraslih, 56 % oseb, starih od 50 do 64 let in zgolj 26 % posameznikov nad 65. letom starosti. Razlike se kažejo tudi na področju brezžičnega dostopa do interneta. Slednjega uporablja 55 % odraslih in le 16 % posameznikov, starejših od 65 let.

Starejši uporabniki interneta svoje aktivnosti omejujejo predvsem na e-pošto in iskanje. Socialne medije denimo uporabljajo le najbolj zavzeti starostniki, ti pa prej veljajo za izjemo kot pravilo.

Uporaba interneta (ZDA,december 2009)

Vir: Fox, Susannah. Four in ten seniors go online. Pewinternet.org, 13.1.2010

Vir slike: Aipathome

Datum 12.03.2010
Print