Naslov 42% internetnih uporabnikov spletno bančništvo uporablja vsaj mesečno

Podatki raziskave MOSS kažejo, da dobro četrtino (28 %) vseh slovenskih spletnih uporabnikov zanima ali zelo zanima spletna ponudba poslovnih in finančnih storitev.

Med slednjimi so najbolj prepoznane bančne storitve, ki jih vsaj mesečno uporablja 42 %, vsaj tedensko pa 27 % slovenskih spletnih uporabnikov v starosti do 10 do 75 let.

Med uporabniki spletnih bančnih storitev najdemo več moških (56 %) kot žensk (44 %). Prvi so tudi precej aktivnejši na spletu, saj na mesečni ravni opravijo 92.653.874 prikazov, ženske pa 59.571.411.

Med rednimi uporabniki bančnih storitev na spletu je nadpovprečen delež starih od 24 do 54 let. Velika večina (83 %) vseh uporabnikov bančnih storitev je zaposlenih.

Študentje, ki sicer veljajo za eno od aktivnejših skupin uporabnikov spleta, redkeje uporabljajo spletne bančne storitev (5 %), kar je glede na povprečno premoženjsko stanje med študenti tudi pričakovano.

Poleg bančnih storitev so slovenskim uporabnikom na voljo tudi spletna borzna posredništva, kjer lahko vlagajo v delnice, vzajemne in pokojninske sklade. Te storitve vsaj nekajkrat letno uporablja slaba petina (19 %) uporabnikov, tedensko ali pogosteje pa 8% slovenskih spletnih uporabnikov.

Vir: Moss-soz.si, februar 2010

Vir slike: dynamicbusiness.com.au

Vir SOZ
Datum 31.03.2010
Print