Naslov Na Facebooku več kot pol milijona Slovencev

Po podatkih portala Facebakers je bilo v Sloveniji 1. maja 2010 skoraj 570 tisoč uporabnikov Facebooka. Zelo primerljive podatke je podalo tudi Facebookovo orodje za izdelavo oglasov.

Pri organizaciji AdriaTalk so v raziskavi iz decembra 2009 v Sloveniji našteli dobrih 460 tisoč uporabnikov Facebooka, kar nas je, glede na ostale v raziskavo vključene evropske države, uvrstilo na 29. mesto – za Romunijo in pred Litvo. Na prvem mestu je bila Velika Britanija (22,6 milijonov uporabnikov).

RIS je v raziskavi Spletna obiskanost 2010 ugotovil, da je Facebook 10. najbolj obiskana spletna stran pri nas. Po podatkih iz decembra 2009 ima Facebook v slovenski populaciji 10-75 let 44 % doseg med mesečnimi uporabniki interneta, mesečno pa ga obišče 504 tisoč posameznikov v starosti 10-75 let.

Graf: število uporabnikov Facebooka v Sloveniji (10. november 2009 - 10. maj 2010)

 

Podatki portala Facebakers še kažejo, da v Sloveniji na Facebooku prevladuje starostna skupina 25-31 let (31 %). Sledijo segmenti 18-24 let (29 %), 35-44 let (13 %) in 13-15 let (11 %). V zadnjih treh mesecih je po teh podatkih največjo rast beležila skupina uporabnikov v starosti 55-64 let, sledijo posamezniki nad 65. letom starosti, ki so hkrati pri nas na Facebooku najmanj številčni.

Facebook po svetu

Facebook je po številu obiskovalcev leta 2008 prehitel tekmeca MySpace in tako postal največje družabno omrežje na svetu. Januarja 2009 je dosegel 150 milijonov aktivnih uporabnikov po svetu, v začetku letošnjega leta pa je ta številka narasla na 400 milijonov. Inside Facebook poroča, da je bilo 1. marca 2010 v Evropi 129 milijonov aktivnih uporabnikov Facebooka, v ZDA pa 113 milijonov.

Študije iz leta 2010 kažejo, da v ZDA na Facebooku prevladujejo starostne skupine 18-24 let (25 %), 25-34 let (25 %) in 35-54 let (29 %). Najmanj številčni so sicer posamezniki nad 54 letom starosti (10 %), vendar pa je ta starostna skupina glede na leto 2007 med vsemi drugimi segmenti beležila največjo rast – za dobrih 900 %. Povprečna starost ameriškega uporabnika družabnih omrežij je 37 let, medtem ko povprečna starost ameriškega uporabnika Facebooka znaša 38 let.

Oglaševanje na Facebooku vse bolj razširjeno

Zaradi vse večje razširjenosti družabnih omrežij so oglaševalci spoznali, da je tam doma obsežno občinstvo, ki ga ne gre zanemariti. Oglaševanje v teh omrežjih se je uspešno uprlo gospodarski krizi, ki je sicer na določenih področjih izrazito oklestila oglaševalske proračune. eMarketer ugotavlja, da je bilo po svetu leta 2006 za oglaševanje v družabnih omrežjih namenjenih 445 milijonov ameriških dolarjev, v letu 2009 pa 2,2 milijarde dolarjev.

Tudi oglaševanje na Facebooku je vse bolj razširjeno in pričakuje se, da bo v letu 2010 po vrednosti prehitelo oglaševanje na MySpace-u. eMarketer ocenjuje, da je bilo leta 2008 za oglaševanje na Facebooku po svetu namenjenih 250 milijonov dolarjev, leta 2009 pa je ta številka narasla na 435 milijonov dolarjev. Napovedi kažejo, da bodo izdatki za oglaševanje na Facebooku v letu 2010 dosegli 605 milijonov dolarjev na svetovni ravni, kar je 39 % več kot lani.

RIS: Facebook: 500 milijonov uporabnikov – pregled po državah >>

Vir: Facebook.com, maj 2010

Vir slike: The Digital Archive

Datum 12.05.2010
Print