Naslov Širokopasovno povezavo uporablja 56 % slovenskih gospodinjstev

V Sloveniji je v 1. četrtletju 2009 širokopasovno povezavo do interneta imelo 56 % gospodinjstev, kar je enako povprečju EU-27, piše SURS.

V EU-27 je v opazovanem obdobju dostop do interneta imelo 65 % gospodinjstev. V Sloveniji je ta delež znašal 64 %, kar je 17 odstotnih točk več kot v 1. četrtletju leta 2004.

Slovenija po opremljenosti gospodinjstev z IKT med srednje razvitimi članicami

Slovenija na področju gospodinjstev z dostopom do interneta sicer ne zaostaja za povprečjem EU-27, vendar pa to ne velja tudi za delež vseh rednih uporabnikov interneta in računalnika.

V EU-27 je bilo v 1. četrtletju 2009 65 % rednih uporabnikov interneta, kar je 20 odstotnih točk več kot leta 2004. V Sloveniji smo v 1. četrtletju 2009 našteli 62 % rednih uporabnikov interneta, 25 odstotnih točk več kot leta 2004.

Povprečje EU-27 za redne uporabnike računalnika je v 1. četrtletju 2009 znašalo 68 %, v 1. četrtletju 2004 pa 52 %. V Sloveniji je bilo v 1. četrtletju 2009 65 % rednih uporabnikov računalnika, 17 odstotnih točk več kot leta 2004.

Stopnja urbanizacije vpliva na digitalni razkorak

V 1. četrtletju 2009 je imelo v Sloveniji dostop do interneta 68 % gospodinjstev iz gosto poseljenih, 67 % gospodinjstev iz zmerno poseljenih in 60 % gospodinjstev iz redko poseljenih območij.

Širokopasovno povezavo je uporabljalo 63 % gospodinjstev iz gosto poseljenih območij in 51 % gospodinjstev iz redko poseljenih območij. Glavni razlog za uporabo zgolj ozkopasovne povezave je, da širokopasovna povezava ni na voljo. Takšnih gospodinjstev iz redko poseljenih območij je bilo 72 %, med gospodinjstvi iz gosto poseljenih območij pa le 26 %.

Vir: Zdešar, Polona. Svetovni dan telekomunikacij 2010. SURS, 14.5.2010

Vir slike: Click.in

Vir SURS
Datum 24.05.2010
Print