Naslov V Sloveniji računalniško pismenih 44,8 % brezposelnih oseb

V Evropi v povprečju 38 % ljudi nima osnovnega računalniškega znanja, ki ponavadi pomeni znanje uporabe urejevalnika besedil, piše Dnevnik. Tako je sicer tudi v Sloveniji, je pa delež računalniško nepismenih nekoliko višji med brezposelnimi osebami, ta na državni ravni znaša 44,8 %.

Podatki Zavoda RS za zaposlovanje kažejo, da med območnimi enotami zavoda obstajajo razlike. Delež računalniške pismenosti med brezposelnimi je najnižji v območni enoti Murska Sobota (27,7 %), najvišji pa v območni službi Velenje (51,7 %). Tej sledijo območne enote Ljubljana (51,4 %), Kranj (51,1 %) in Celje (48,2 %).

Med nezaposlenimi z najnižjo izobrazbo (I. in II. stopnja) najdemo najnižjo stopnjo računalniške pismenosti (18,6 %). Segment nezaposlenih z najvišjo izobrazbo (VII. stopnja ali več) sicer dosega precej višji delež računalniške pismenosti (90,1 %), vendar tudi v tej skupini obstajajo osebe, ki nimajo osnovnega računalniškega znanja.

Zavod RS za zaposlovanje osebam v času brezposelnosti nudi izobraževanja za pridobitev računalniških znanj. Zanimanje za pridobitev evropskega računalniškega spričevala naj bi bilo veliko, pravijo na zavodu.

Vir: Petkovšek Štakul, Jana. Računalniško najmanj pismeni v pomurski regiji. Vir: Dnevnik, 13.3.2010

Vir slike: ncigs.org

Datum 02.07.2010
Print