Naslov Spletno nakupovanje tehničnih izdelkov je med slovenskimi uporabniki interneta razširjeno

Raziskava je pokazala, da je tovrstno nakupovanje razširjeno, saj se je skoraj dve tretjini uporabnikov interneta že odločilo za nakup tehničnih izdelkov prek spleta. Januarja 2010 je kar slaba četrtina (23 %) uporabnikov interneta prek spleta kupovala tehnične izdelke, na mesečni ravni pa slaba desetina vprašanih (8 %) prek spleta kupuje tehnične izdelke.

Najpogosteje kupljeni tehnični izdelki, ne glede na način nakupa, spadajo v kategorijo dodatne računalniške opreme. Dodatni računalniški izdelki so bili tudi najpogosteje kupljeni prek spleta v zadnjem letu.

Slika: Nakup tehničnih izdelkov prek spletnih trgovin (n=731) (Iprom, Valicon 2010)

V preteklem letu so vprašani prek spleta pogosto kupovali še dodatke za fotoaparate, prenosne ali namizne računalnike in fotoaparate. Anketiranci ocenjujejo, da bodo v prihodnosti prek spleta največ kupovali dodatno računalniško opremo. Trije odločilni dejavniki, ki vplivajo na spletni nakup, pa so po podatkih raziskave: cena (79 %), priročnost (58 %) in dostopnost informacij (52 %).

Slika: Razlogi za nakup prek spletne trgovine (n=479) (Iprom, Valicon 2010)

Uporabniki spletnih tehničnih trgovin splet sicer v največji meri uporabljajo kot sredstvo za iskanje informacij o izdelku/storitvi in kot kanal, prek katerega ta izdelek/storitev tudi kupijo.

Raziskavo so izvedli v začetku letošnjega leta s spletno anketo, v kateri je sodelovalo 731 spletnih uporabnikov.

Vir: Iprom, 13.7.2010.

Vir Iprom
Datum 16.07.2010
Print