Naslov IKT Klub odprl vrata

V začetku septembra je vrata odprl IKT Klub, stalni panel strokovnjakov, vodij IT in odločevalcev v slovenskih organizacijah. Rezultati, pridobljeni v okviru raziskav IKT Kluba bodo po eni strani vplivali na ponudbo storitev in izdelkov IKT, ki bo natančneje odsevala dejanske potrebe slovenskih organizacij in po drugi strani organizacijam omogočali tehtnejše odločanje glede IKT strategij.

IKT Klub je zasnovan tako, da bo svojim članom nudil tudi povratne informacije v obliki povzetkov in izbranih analiz posameznih obravnavanih področij IKT. Tako bodo imeli člani vpogled v aktualne in prihajajoče trende, kar je ključnega pomena za sprejemanje kakovostnih in z dejstvi podkrepljenih odločitev.

IKT Klub bo zaživel z raziskavo ene najbolj vročih tem na področju IKT ta hip, računalništva v oblaku. Izpostavljenost koncepta računalništva v oblaku je v Sloveniji in drugod tolikšna, da neizogibno vpliva tako na uporabnike kot ponudnike informacijskih tehnologij, saj spreminja način dobave ter uporabe tovrstnih storitev in rešitev. Rezultati študije trenutnega stanja računalništva v oblaku na slovenskem trgu bodo predvidoma znani konec septembra, vsi sodelujoči registrirani člani IKT Kluba pa bodo imeli možnost vpogleda v povzetek raziskave.

»IKT Klub bo zapolnil vrzel, ki jo z osredotočanjem na velike trga in pomanjkanjem fokusa na uporabnike puščajo nepokrito specializirane globalne analitske hiše na področju IKT. Odločevalci, vodje IT in strokovnjaki imajo prek IKT Kluba poleg pridobivanja vpogleda v agregirana mnenja in izkušnje svojih lokalnih vrstnikov. Hkrati imajo tudi možnost vplivati na razvoj trendov in s tem razvoj rešitev IKT,« je dejal Boštjan Klajnščak, direktor podjetja Spisek. »Še posebno v času gospodarske krize in posledično zmanjšanih proračunov je učenje na napakah drugih bistveno cenejše kot na lastnih,« je še dodal Klajnščak.

»Kroženje informacij je ključnega pomena, da se lahko trg razvija in učinkovito prilagaja svojim uporabnikom. Ob izvajanju raziskav v okviru IKT Kluba bomo še posebej pozorni na to, da bodo koristi tega kroženja deležni tako člani IKT Kluba kot naročniki raziskav. Člani bodo prek izpolnjevanja vprašalnikov s svojimi mnenji posredno vplivali na prodajne in storitvene prioritete lokalnih in globalnih ponudnikov IKT,« meni Matjaž Robinšak, direktor projektov v podjetju Valicon. »Hkrati smo projekt pripravili tako, da bodo člani IKT Kluba dobivali tudi povratne informacije od raziskav, v katerih bodo sodelovali. Menim, da so za vsakega strokovnjaka zelo pomembne izkušnja vrstnikov iz drugih organizacij in okolij, ki lahko olajšajo tako velike kot tudi vsakodnevne odločitve v organizaciji,« je še dodal Robinšak.

Partnerstvo med podjetjema Spisek in Valicon sega v začetek leta 2010, ko sta se podjetji odločili združiti moči s ciljem še hitrejšega ter učinkovitejšega spremljanja in zaznavanja trendov na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V ta namen sta podjetji vzpostavili ekipo domačih strokovnjakov z mednarodnimi izkušnjami in referencami, tako na področju tržnih raziskav kot IKT, kar članom panela zagotavlja kakovostno, objektivno in redno posodabljano sliko dogajanja na področju IKT v Sloveniji.

Vir: Ikt-klub.net, september 2010

Vir slike: IKT Klub

Datum 23.09.2010
Print