Naslov e-TRR: storitev za vplačilo ustanovnega kapitala enoosebnih d.o.o.

Elektronski transakcijski račun (e-TRR) deluje v okviru sistema e-VEM, ki združuje storitve e-uprave na področjih, kot so vzpostavljanje elektronske podpore postopkom registracije podjetij, spremljanje izvedbe postopkov, obvladovanje sprememb in izmenjava podatkov med ustanovami javne uprave.

Pri ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), je potrebno najprej vplačati ustanovni kapital, ki se vplača na t.i. depozitni (začasni) poslovni račun. V primeru ustanovitve enoosebne d.o.o., lahko bodoči podjetnik vse postopke v zvezi z odpiranjem začasnega depozitnega računa opravi prek storitve e-TRR. Za ustanovitev ostalih vrst družb pa postopek ustanovitev opravi na vstopni točki VEM ali pri notarju.

Pri uporabi storitve se podatki prenašajo po varni povezavi, s čimer je poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov. Uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila je za odprtje začasnega tekočega računa obvezna. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu namreč izenačuje lastnoročni podpis z elektronskim.

Vir: Evem.gov.si, 2010

Vir MJU
Datum 07.12.2010
Print