Naslov Digitalizirana oblika Statističnega terminološkega slovarja

Statistično društvo Slovenije je pripravilo digitalizirano obliko Statističnega terminološkega slovarja (Košmelj, B. in sodelavci 2001). Dostopen je angleško-slovenski in slovensko-angleški glosar statističnih izrazov.

Statistični terminološki slovar temelji na karseda popolnem zajetju statističnega strokovnega izrazja, ki je v rabi v slovenskem prostoru. Je skupinsko delo, ki je nastalo po skrbnem proučevanju razvoja statistike in slovenskega jezika.

Vir: Rosigma.si/glosar, 21.11.2010

Datum 23.02.2011
Print