Naslov Prek 50% opazovanih podjetij uporablja nelegalno programsko opremo

Tržni inšpektorat RS (TIRS) je v svojem letnem poročilu objavil, da je v letu 2010 vsaj en računalniški program nezakonito uporabljalo 51% pregledanih podjetij, piše BSA.

V letu 2010 so tržni inšpektorji opravili 179 inšpekcijskih nadzorov in pri tem pregledali 742 računalnikov, na katerih je teklo 3.744 računalniških programov. Od vseh programov, ki so jih poslovni subjekti uporabljali, niso imeli ustreznih dokazil zakonite uporabe za 11 odstotkov programov.

Pri 92 oz. 51% subjektih je bila ugotovljena nezakonita uporaba vsaj enega računalniškega programa, zaradi česar so tržni inšpektorji 48 subjektom izdali upravno odločbo, naj kršitev odpravijo bodisi z legaliziranjem programske opreme bodisi z odstranitvijo spornih programov z računalnika.

17 subjektom so izrekli ustno opozorilo, pri 27 subjektih pa nadaljnji ukrepi niso bili potrebni, ker so nepravilnosti odpravili že med samim nadzorom.

Preglede legalnosti programske opreme v podjetjih izvaja posebej izurjena skupina tržnih inšpektorjev, njihova dejavnost pa je pomemben dejavnik v boju proti piratstvu programske opreme. Organizacija BSA je sporočila, da je število kršitev objavljenih v poročilu tržnega inšpektorata še vedno visoko, in da je proti uporabi nelegalne programske opreme treba storiti še več.

»Programska oprema ima na področju prava intelektualne lastnine posebno mesto, saj je pomemben dejavnik tehnološkega razvoja, obenem pa gre tudi za zelo drage in obsežne naložbe, v razvoj katerih so vpletene skupine strokovnjakov,« je dejal Rok Koren, pravni svetovalec BSA v Sloveniji.

Vir: Bsa.si, 4.4.2011

Vir BSA
Datum 05.04.2011
Print