Naslov ACTA lahko vodi v povečan obseg nadzora in omejevanje rabe interneta

V četrtek, 26. januarja so predstavniki Evropske komisije in 22 držav članic EU, med njimi tudi Slovenija, v Tokiu podpisali mednarodni sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA), v sporočilu za javnost piše inštitut za elektronsko participacijo (INePA).

Sporazum vsebuje določila, ki po mnenju številnih nevladnih organizacij predstavljajo grožnjo za svobodo govora, komunikacijsko in informacijsko zasebnost na internetu ter lahko vodijo v povečan obseg nadzora in omejevanje rabe interneta v demokratičnih procesih.

Zato INePA poziva:

  • Odbor za Mednarodno trgovino in ostale pristojne odbore ter slovenske poslanke in poslance v Evropskem parlamentu da v mesecih pred plenarnim glasovanjem vzpostavijo odprt, pregleden in strukturiran dialog z najširšo zainteresirano javnostjo glede spornih in nejasnih določb ACTA.
  • K spremembi določil sklopa 5. Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine digitalnem okolju v smeri inovativnejših, uporabnikom interneta razumljivejših in k temeljnim demokratičnim svoboščinam usmerjenih modelov varovanja intelektualne lastnine.

Vir: INePA.si, 2.2.2012

Vir slike: geekosystem.com

Vir INePA
Datum 02.02.2012
Print