Naslov Dan varne rabe interneta: slovenski mobilni operaterji in internetni ponudniki podpisali kodeks za zaščito uporabnikov

05.02.2013 so na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru mobilni operaterji in internetni ponudniki podpisali Kodeks ravnanja izvajalcev javnih elektronskih komunikacijskih storitev za zaščito uporabnikov.

Kodeks je bil pripravljen in usklajen z namenom:

  • izboljšanja zaščite uporabnikov pred morebitnimi kibernetskimi nevarnostmi, ki bi škodovale uporabnikovemu telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju ali pa bi uporabnikom škodovale v finančnem smislu;
  • omogočanja primernih in dobrih razmer za razvoj uporabnosti z nudenjem podpore uporabnikom, staršem mladostnikov in drugim skrbnikom;
  • zagotavljanja varnejše rabe mobilnih naprav, še posebej pri otrocih in mladostnikih do 18. leta in starejših, ki zaradi pomanjkanja znanja slabše poznajo kibernetske nevarnosti.

Kodeks je nadgradnja obstoječega Samoregulacijskega kodeksa ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18 let, ki je bil podpisan 31. 3. 2009 s strani predstavnikov Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS ter slovenski operaterji mobilne telefonije.

Kodeks je sestavljen v skladu z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo in predstavlja nabor zahtev za operaterje in ponudnike mobilnih storitev za doseganje splošnega varstva otrok in mladostnikov ter zagotavljanje njihove varne rabe mobilnih telefonov.

Sporočilo za javnost (pdf, sl)>>

Kodeks (pdf, sl)>>

Izjave podpisnikov in podpornikov kodeksa (pdf, sl)>>

Vir: safe.si, 05.02.2013

Vir slike: blog.timesunion.com

Datum 06.02.2013
SlovenskoKategorija
Domov Področja interneta
Print