Naslov Internet in tržne raziskave

V zadnji izdaji E-novic Gfk Gral-Iteo Petra Oseli piše o prihodnostih tržnih raziskav na internetu. Ker internet postaja neizogiben komunikacijski kanal na vseh področjih, pridobiva pomen tudi v tržnih raziskavah. Na začetni stopnji razvoja je orodje za zbiranje podatkov, kasneje pa se razvije v sredstvo za razvoj tržnih raziskav.

Ključni izzivi interneta so: 

  • gradnja in upravljanje z bazami uporabnikov,
  • doseganje ustreznih ciljnih populacij,
  • ustrezna odzivnost,
  • kvalitativne informacije in tehnike.

Internet ima nekatere prednosti v tržnih raziskavah: 

  • manjša poraba časa in materiala,
  • manj človeških posrednikov,
  • preprosta in prijazna uporaba,
  • možnost uporabe multimedijskih elementov,
  • enostaven postopek vzorčenja,
  • stalni sodelujoči.

Slabost interneta je njegov doseg, saj ni reprezentativen za vso populacijo. Vendar bo ta pomanjkljivost v prihodnje zbledela, saj se število uporabnikov stalno veča.

Vir: Oseli, Petra. Prihodnost tržnih raziskav na internetu. E-novice, 26.5.2005.   Daljši prispevek >> (EN)

Vir GfK
Datum 28.05.2005
Print