Naslov Naloge državne statistike v letu 2006

Statistični sosvet za statistiko informacijske družbe je objavil nekaj dokumentov o delu in nalogah državne statistike v letu 2006.  

Vir SURS
Datum 01.12.2005
Print