Naslov Zapisnik 4. seje Sosveta za statistiko infromacijske družbe
Statistični sosvet za statistiko informacijske družbe je objavil zapisnik 4. seje.   Zapisnik >> (pdf, 119 KB)
Datum 28.02.2006
Print