Naslov Vzroki za počasno uveljavljanje novih tehnologij

Poslovanje in trgovanje na osnovi interneta še ni doseglo stopnje, ko bi se lahko pohvalili z digitalno ekonomijo. To je v nasprotju s pričakovanji. Glavni razlogi so v premalo pogumni politiki v tej smeri in pa obstoj nekaterih ključnih dejavnikov, ki onemogočajo hiter prehod digitalno ekonomijo.

Najpomembnejši dejavnik so nove tehnologije in predvsem neizkušenost uporabnikov, ki je vzrok za velik strah in nezaupanje. Pri tem za uporabnike ni problematična le nejasnost procesov (recimo pri kupovanju s kreditno kartico preko spleta), temveč tudi nepoznavanje ključnih akterjev, ki stojijo za temi procesi. Z akterji namreč nimamo fizičnega stika, pogosto pa naletimo na nejasnosti predvsem o končnem znesku plačila. Negativno delujejo tudi neprijazne poprodajne dejavnosti, kot so reklamacije, kar je lahko časovno dolgotrajno in mučno opravilo. Uporabniki tudi nikoli ne morejo biti povsem prepričani, da ne bodo deležni zlorab. Negativno na vse skupaj vplivajo še množični mediji, ki še dodatno zmanjšujejo zaupanje v nove tehnologije. Stvari pa še poslabšujejo težave z zasebnostjo pri shranjevanju podatkov in vohunjenje državnih ustanov.

Digitalna ekonomija je tu, vendar pa bo minilo še nekaj časa, da se bomo nanjo navadili. Predvsem pa bodo morali ponudniki poskrbeti za vzpostavitev zaupanja z uporabniki.

Vir: Amon, Bojan. Otroške bolezni novih tehnologij. Moj mikro, april 2006.

Datum 26.06.2007
Print