Naslov Širokopasovni internetni dostop v Evropi se povečuje

Širokopasovni dostop postaja v Evropi čedalje bolj razširjen, sporoča Evropska komisarka za telekomunikacije. Nekatere najrazvitejše Evropske države imajo celo najbolj razširjeno mrežo širokopasovnih povezav na svetu.

Težava, ki pesti Evropo na tem področju, je precejšnja raznolikost med posameznimi državami. V bolj razvitih državah, kot sta Danska in Nizozemska, ima tretjino ali več uporabnikov širokopasovni dostop do interneta. Po drugi strani ima v manj razvitih članicah tudi do 30 odstotkov manj ljudi dostop do širokopasovnih povezav. V Bolgariji ima tako le 5,7 odstotka internetnih uporabnikov možnost tovrstnega dostopa. Razkorak je torej precej velik, kar pa je še bolj zaskrbljujoče, je, da se povečuje.

Razloge za povečanje zaostanka manj razvitih držav gre iskati v pomanjkanju konkurence in zaradi regulativne pomanjkljivosti. Poleg tega je treba storiti več za spodbuditev naložb, predvsem v državah, kjer je področje širokopasovnih povezav manj razvito. V ta namen bo Evropska komisija v naslednjem mesecu predlagala reformo telekomunikacijskih pravil, katere glavni namen in cilj bo "doseči dostopnost širokopasovnih priključkov za vse," je dejala komisarka za telekomunikacije.

Prvega julija 2007 je bilo v EU-27 več kot 90 milijonov fiksnih širokopasovnih priključkov. Glede na prejšnje leto je bilo tovrstnih priključkov za kar 28,7 % več. Najpogostejša povezava v državah Evropske unije je še vedno DSL, v zadnjem času pa je čedalje bolj priljubljena tudi kabelska povezava. Novi naročniki se tako raje kot za DSL odločajo prav za kabelsko povezavo.

Vir: Europa.eu, 15.10.2007.

Datum 18.10.2007
Print