Naslov Internet vpliva na nakupne navade internetnih nakupovalcev

EIAA v svoji raziskavi ugotavlja, da internet močno vpliva na nakupne navade evropskih potrošnikov, ki nakupujejo prek interneta.

40 % se jih je namreč odločilo za menjavo določene blagovne znamke, potem ko so se seznanili z izsledki raziskave o znamkah, ki so jo zasledili na internetu. Za tovrstne informacije so najbolj dovzetni prebivalci Velike Britanije, najmanj pa Italijani. V spodnji preglednici so prikazani še ostale države vključene v raziskavo.

Preglednica 1: Delež prebivalcev Evropskih držav iz raziskave, pri katerih internetne raziskave vplivajo na zamenjavo blagovne znamke, september 2007 (vir: EIAA)

Velika Britanija

49 %

Danska

48 %

Norveška

48 %

Nizozemska

44 %

Belgija

42 %

Švedska

42 %

Evropsko povprečje

40 %

Nemčija

37 %

Francija

36 %

Španija

34 %

Italija

27 %

Spletne raziskave o izdelkih najbolj vplivajo na menjavo blagovne znamke pri nakupu električnih naprav (v 59 %) ter pri potovanju in počitnicah (43 %).

80 % evropskih uporabnikov interneta je že kupilo izdelek ali storitev prek spleta, gre za 3 % povečanje v primerjavi z letom 2006 ter za podvojitev v primerjavi z letom 2004. V 6 mesecih so nakupovalci za spletne nakupe zapravili 1,3 milijarde evrov, to znese v povprečju 747 evra na kupca.

V naslednji preglednici so prikazani najpogostejši izdelki in storitve, ki so jih spletni nakupovalci iz držav sodelujočih v raziskavi kupili.

Preglednica 2: Delež spletnih nakupovalcev, ki so že kupili določen artikel prek spleta, september 2007 (vir: EIAA)

Karte za potovanja

54%

Počitnice

42%

Knjige

40%

Vstopnice za koncerte, gledališče, festivale

38%

Oblačila

33%

električne naprave

33%

Zgoščenke

23%

vstopnice za kino

23%

DVD nosilci

21%

Prenos glasbe

19%

Najpogostejši spletni nakup je nakup kart za potovanja, ki jih je kupilo 54 % spletnih nakupovalcev. Sledi rezervacija počitnic (42 %), nakup knjig (40 %) ter nakup vstopnic za koncerte, gledališče in festivale (38 %).

Raziskava je razkrila tudi precejšnje razlike med spoloma. Ženske več kot moški kupujejo obleke in rezervirajo počitnice, medtem ko moški v večji meri kupujejo električne naprave in zgoščenke.

Telefonska raziskava je potekala med 7.008 naključno izbranimi Evropejci iz Velike Britanije, Nemčije, Francije, Španije, Nizozemske, Italije, Nordijskih držav ter Belgije. Anketiranje je potekalo v septembru 2007.

Vir EIAA, 21.1.2008

Vir EIAA
Datum 13.02.2008
Print