Naslov EU želi več žensk na področju IKT

Evropa se v zadnjih letih razvija na vseh področjih, tudi na področju IKT. Eden izmed problemov s katerim se ta panoga sooča, je pomanjkanje kakovostnih strokovnjakov. Med trenutnimi kadri prevladujejo moški, delež žensk je zelo majhen.

Evropska unija si želi v prihodnjih letih izboljšati dostopnost in privlačnost tehničnih področij ženskemu delu populacije. Trenutno velja prepričanje, da je to področje preveč zahtevno za ženske in da moški tu lažje uspejo.

IKT tehnologije prispevajo četrtino h gospodarski rasti EU. V tej panogi dela 4 % Evropejcev. Ocenjujejo, da na tem področju trenutno primanjkuje 300.000 strokovnjakov.

Delež diplomirancev v Evropi se sicer povečuje pri obeh spolih, znižuje pa se delež žensk, ki so diplomirale na tehniških fakultetah. Tako je bilo na tehniških smereh leta 2004 le 19 % diplomantov žensk. Pomanjkanje tehničnega kadra bi lahko v prihodnjih letih pomenilo velike težave za Evropo. Rešili bi jih lahko tudi s pomočjo večjega spodbujanja žensk za tehniške poklice.

Vir: Europa.eu, 6.3.2008.

Datum 18.03.2008
Print