Naslov Predstavlja e-bančništvo nujo ali konkurenčno prednost?

Najpogostejši uporabniki elektronskega bančništva so stari med 30 in 50 let, višje ali visoko izobraženi, z višjimi dohodki in prihajajo iz Ljubljane oziroma ostalih večjih krajev, ugotavlja GfK Slovenija.

GfK Slovenija je napravila spletno anketo, kjer je sodelovalo 478 ljudi (več moških), največ sodelujočih pa je bilo starih od 30 do 39 let in so bili zaposleni, z vsaj višjo izobrazbo, slaba polovica jih je prihajala iz osrednje Slovenije.

Večina sodelujočih je zadovoljna  s ponudbo elektronskega bančništva in si želi več kompleksnih storitev v e-bančništvu. 64,5 % sodelujočih je zelo pogostih uporabnikov interneta in 61 % jih ima višjo stopnjo izobrazbe. Po mnenju strokovnjakov e-bančništvo samo kot tako ne more biti vir konkurenčne prednosti, lahko pa pomeni napredni komunikacijski kanal za boljšo dostopnost in večjo prepoznavnost svojih storitev.

Vir: Gfk Orange, 29.5.2008

Vir GfK
Datum 19.06.2008
Print