Naslov Vpliv televizije in spleta na volitve se je povečal

Iprom in Valicon v spletni anketi ugotavljata, da se je v letošnji volilni kampanji za volitve v parlament okrepil vpliv televizije in interneta.

45 % anketirancev je odgovorilo, da je pri tokratnih volitvah internet bolj vplival na njihovo odločitev kot pred štirimi leti. Enako za televizijo meni 40 % vprašanih. Kljub temu raziskava kaže, da skoraj tri četrtine uporabnikov spleta tudi letos ni obiskalo uradne spletne strani strank, ki so sodelovale na volitvah.

60 % volilcev je naklonjenih predstavitvenim stranem strank na spletu. Enak delež volilcev meni, da je uporaba spleta za pridobivanje volilnih glasov sprejemljiva. 

Graf: Anketno vprašanje: Prosimo, ocenite, v kolikšni meri različni mediji vplivajo na vašo volilno odločitev v primerjavi z volitvami 2004:

Vir: Iprom, 17.9.2008.

Vir Iprom
Datum 08.10.2008
Print