Naslov Slovenska finančna podjetja nadpovprečno uporabljajo IKT

SURS ugotavlja, da podjetja v finančnem sektorju nadpovprečno uporabljajo IKT storitve.

V omenjenih podjetjih je bil dostop do spleta v letu 2007 kot tudi letos 100 %. Finančna podjetja v 85 % uporabljajo kabelsko povezavo ali najete vode. Prav tako je pri teh podjetjih 100 % tudi uporaba storitev javne e-uprave. 79 % podjetij s pomočjo e-uprave vodi svoj celotni elektronski postopek. 48 % podjetij v finančnem sektorju uporablja odprtokodne operacijske programe (v skupnem povprečju 15 %). 73 % podjetij uporablja samodejno elektronsko izmenjavo podatkov (33 odstotnih točk več od povprečja).

Podjetja v tem sektorju ocenjujejo, da so od uvedbe IKT projektov v zadnjih dveh letih dosegle večje koristi kot podjetja v ostalih sektorjih. Med koristmi so predvsem reorganizacija in poenostavitev rutin v njihovem delovnem procesu ter razvoj novih izdelkov in storitev. 12 % podjetij meni, da je uvedba novih IKT projektov v pomembnem obsegu vplivala na sprostitev finančnih ali delovnih virov ter posledično na višji zaslužek podjetja.

Vir: SURS, 1.10.2008.

Datum 09.10.2008
Print