Naslov Blogi

Blogi so v Sloveniji čedalje bolj priljubljeni, kljub temu, da so k nam prišli s precejšnjo zamudo. Število blogov se dan danes močno povečuje. Bloge je leta 2008 spremljalo okoli 296  tisoč uporabnikov spleta (10-74 let), lastnega pa je imelo okoli 44 tisoč oseb, ugotavlja SURS kar se ujema tudi z oceno na osnovi ankete RIS.

Število obiskovalcev blogov se v Sloveniji naglo povečuje. Tako se je izkazalo, da 24,2% uporabnikov interneta (v starosti od 10 do 74), kar pomeni okoli 281.000 oseb, bloge obiskuje vsaj mesečno (leta 2005 okoli 50.000). Pri tem je bloge vsaj enkrat obiskalo 42,5 % uporabnikov oz. okoli 452.000 oseb, ugotavlja RIS.

iProm ponuja rezultate spletne ankete. Delež blogerjev se je glede na merjenje v 2007 povečal iz 7 % vseh uporabnikov interneta na 9 %. Povečalo se je tudi število bralcev blogov. Število komentatorjev se je povečalo iz 28 na 38 % vseh uporabnikov spleta. 

Povečuje se raba videa na blogih, najbolj priljubljene vsebine, ki se objavljajo pa so še vedno fotografije. Povprečen blog ima manj kot 100 obiskovalcev, povečuje se število piscev, ki pišejo pod svojim lastnim imenom (in ne pod psevdonimom), trenutno jih je okoli 34 %. Najpogostejši motivi za pisanje so želja po izražanju lastnega mnenja ter dejstvo, da jih pisanje zabava, še kaže raziskava iProma.

RIS je bloge preučeval leta 2006 in 2008. V poročilu je zapisano, da je 9 % rednih uporabnikov spleta sodelovalo v blogih, aktivnih uporabnikov je bilo 6 % uporabnikov spleta.

V letu 2008 je imelo bloge 15 % ljudi. Od tistih, ki imajo lasten blog, ga največ obnavlja nekajkrat tedensko (37,4 %), sledijo tisti, ki to počnejo nekajkrat mesečno (26,1 %). Tistih, ki ga ne obnavljajo več, pa je 11,4 %,dnevno pa ga obnavlja le peščica (1,4 %). Večina tistih, ki bloga še nima, tudi ne razmišlja,  da bi ga postavili (73,1 %).

Glede na starostni razred pa je med lastniki blogov največ oseb (50 %) starih med 25 in 34 let.

Vir: RIS.org in RIS 2009.

Datum 09.10.2008
Print