Naslov Internet je za tržnike najpomembnejši medij

Internet ostaja prva izbira oglaševalcev, potrjuje nova raziskava EIAA.

81 % anketiranih oglaševalcev pravi, da so se njihova sredstva za spletno oglaševanje v letu 2008 povečala, ocenjujejo pa, da bo tako ostalo tudi v prihodnjih letih. 82 % oglaševalcev, katerih vlaganja v spletno oglaševanje so se povečala, priznava, da se je določen delež črpalo iz sredstev, namenjenih za ostale medije (televizija, tiskani mediji, itd.). Splet igra vedno večjo vlogo v celotni trženjski strategiji, saj 38 % tržnikov pravi, da internet sedaj igra ključno vlogo, medtem ko je to leta 2006 trdilo 17 % tržnikov. 77 % tržnikov meni, da je spletno oglaševanje pozitivno prispevalo k splošni percepciji njihove blagovne znamke. Tržniki sedaj več pozornosti namenjajo spletu, saj 46 % meni, da pozitivno vpliva na njihovo prodajo (leta 2006 je tako menilo 31 % tržnikov).

Raziskava se je med tržniki izvajala preko spleta, v njej pa so sodelovali tržniki, ki delujejo pretežno na evropskem področju.

Vir: EIAA, 16.9.2008

 

Vir EIAA
Datum 17.11.2008
Print