Naslov 178 milijonov Evropejcev splet uporablja vsak teden

Evropejci poglabljajo svoje internetne izkušnje, saj internet vedno več uporabljajo v prostem času, vedno več pa tudi za upravljanje vsakodnevnega življenja, ugotavlja EIAA.

178 milijonov Evropejcev uporablja splet vsak teden. 55 % uporabnikov interneta uporablja internet vsak dan. Na digitalno rast v letu 2008 vpliva predvsem čas, ki ga na spletu preživijo uporabniki, stari od 25 do 34 let. 49 % vseh širokopasovnih uporabnikov uporablja brezžični dostop do spleta. 75 % uporabnikov internet uporablja predvsem zvečer, 51 % Evropejcev pa splet uporablja med vikendom. Lani ga je med vikendom uporabljalo 13 % manj. 73 % uporabnikov pravi, da so zaradi interneta v pogostejšem stiku s prijatelji in sorodniki, 54 % je večkrat rezerviralo kakšno potovanje, 46 % pa pravi, da bolje upravljajo s svojimi financami. Čas, ki ga tedensko preživijo na spletu, se je v starostni skupini od 25 do 34 let povečal za eno uro in sedaj znaša 14 ur. 64 % Evropejcev pravi, da so jim pri uporabi storitve ali iskanju produktov pomembna osebna priporočila, sledijo pa še spletne strani blagovnih znamk (49 %). V šestih mesecih so Evropejci v povprečju opravili 9 spletni nakupov na osebo, leta 2007 je ta številka znašala 7,7 nakupov na osebo.

Raziskava je bila izvedena v sedmih evropskih državah in v Skandinaviji, skupno je bilo opravljenih 9.095 pogovorov, ki so se izvajali septembra 2008.

Poročilo >> (pdf, 20 KB, en)

Vir: EIAA, 19.11.2008

Vir EIAA
Datum 16.12.2008
Print