Naslov MOP januar 2009

MOP - merjenje oglasnega prostora za mesec januar ne prinaša bistvenih sprememb, glede na prejšnji mesec.

Gre za mesečno zbiranje podatkov, ki lahko koristijo pri načrtovanju oglaševalskih akcij po terminu in dometu, ki se zdi najbolj ustrezen. Statistika trenutno zajema 27 spletnih strani, kjer zajemajo strani, ki niso objavile podatkov o obisku deleža slovenskih državljanov, zgoraj višje pa so objavljeni podatki za 138 spletne strani, ki so objavile tudi podatke o obiskanosti slovenskih uporabnikov. Pri  slednjih prvo mesto, po številu slovenskih obiskov, zaseda Partis.si  (3.595.510), drugo Avto.net s 3.156.253 slovenskimi obiskovalci, in tretje s 1.686.856 slovenskimi obiskovalci zaseda Izklop.com.

Spletna mesta, ki so vključena v MOP morajo izpolnjevati sledeče pogoje: spletna stran mora biti v slovenščini, minimalni obisk spletne strani, ki se vključi v sistem mora biti 5.000 različnih obiskovalcev na mesec, hkrati pa morajo uporabljati Google Analytics za merjenje statistike.

Po elementu ogledov je  prvo mesto zasedla spletna stran Avto.net, ki je zabeležila 71.241.071 ogledov, sledi Partis.si (44.190.510) in nato še Glasujzame.com (17.117.493). Avto. net je tako pridobil, glede na december, 20% ogledov, Glasujzame.com pa je izgubil 20% ogledov.

Med novinkami, uvrščenimi in merjenimi spletnimi stranmi, izstopa spletna stranZapomni.si, ki je zabeležila 34.420 ogledov kar je 94% več kot mesec poprej, ter 12.087 slovenskih obiskovalcev (kar je 176% več kot mesec poprej).

V kategoriji obiskov prvo mesto zaseda Partis.si (3.704.661), sledi Avto.net (3.351.877) in z 3.279.141 še Podnapisi.net. Med stranmi, ki niso poslale podatkov o slovenskih podatkih, je največ obiskov zabeležila stran  alter.si, sledi Filebits.org, tretja pa je Slovid.com.

Vir MOP
Datum 10.02.2009
Print