Naslov Države članice OECD in širokopasovni dostop

Širokopasovni dostop igra ključno vlogo pri razvoju ekonomije, povezuje potrošnike, podjetja, vladne službe, omogoča pa tudi socialno interakcijo.

Pomen širokopasovnega dostopa se po mnenju mnogih še veča. Politike širokopasovnega dostopa so v mnogih državah ključni del IKT strategije, deležne pa so podobne pozornosti, kot ostali ekonomski kazalci in faktorji. V državah članicah OECD še vedno obstaja možnost za povečanje oziroma izboljšanje razvoja širokopasovnega dostopa. Med posameznimi državami članicami na tem področju obstajajo opazne razlike, ki jih je potrebno zmanjšati. Od decembra 2004 do julija 2007 se je število uporabnikov širokopasovnega dostopa v državah članicah OECD povečalo za 187 % in je julija 2007 znašalo 221 milijonov. Povečuje se stopnja dosegljivosti brezžičnega interneta, večajo pa se tudi hitrosti širokopasovnega dostopa. Povprečna oglaševana hitrost se je tako povečala, leta 2004 je znašala 2Mbit/s, leta 2007 pa 9Mbit/s, na drugi strani pa se cene nižajo. Zaradi razširjenosti širokopasovnega dostopa se spreminjajo tudi spletne navade, še posebej opazno je povečana želja po pridobivanju informacij ter participacija v različnih medijih. Nekatera področja pa kljub vsemu potrebujejo več pozornosti. V razširjenosti širokopasovnega dostopa med članicami še vedno obstajajo precejšnje razlike, tudi stopnje konkurenčnosti oziroma konkurence v državah močno variirajo. Države bodo zaradi vedno večjih hitrosti in razširjenosti uporabe morale vedno več sredstev investirati tudi v varnost.

V poročilu je OECD izdal priporočila za delovanje na različnih področjih: razvoj širokopasovnega dostopa, področje vladne intervencije za področje širokopasovnega dostopa, difuzija širokopasovnega dostopa, promocija konkurenčnosti, inovativnosti in možnosti izbire, varnost, zasebnost in zaščita potrošnikov, področje raziskav in razvoja, itd.

Poročilo >> (pdf, 1,59 MB, en)

Vir: OECD, julij 2008

Vir OECD
Datum 11.02.2009
Print