Naslov V elementu IKT veščin je Slovenija na 4. mestu

ITU je izdelal nov IKT razvojni indeks (IDI), ki primerja razvoj v IKT v 154 državah v petletnem časovnem razponu (od 2002 do 2007).

Leta 2002 je povprečna vrednost tega indeksa znašala 2.48, leta 2007 pa 3.40, torej je indeksna razlika 0.92. Med primerjalnima časovnima intervaloma je največja razlik

a v elementu IKT dostopnosti med letoma, in sicer znaša 1.23.

Indeks kombinira 11 indikatorjev v eno meritev, ki jo lahko uporabimo kot orodje za primero najboljše globalne prakse. Ti indikatorji so povezani z IKT dostopom, uporabo le-teh in IKT veš

činami, kot so gospodinjstva z računalnikom, število internetnih uporabnikov, stopnja pismenosti.

Najbolj napredne države po IDI prihajajo iz Severne Evrope. Na vrhu lestvice razvitosti IKT je Švedska (vrednost IDI indeksa je 2007 znašala 7.50) , sledi ji Koreja (IDI=7.26), nato Danska (IDI=7.22), sledijo Nizozemska (IDI=7.14), Islandija (IDI=7.14) in Norveška (IDI =7.09). Slovenija se je leta 2007 nahajala na 28. mestu (IDI =5.88), leta 2002 pa na 22. mestu (IDI=4.47), ko so prevladovale Švedska (IDI=6.05), Islandija in Koreja. Od naših sosed se je Avstrija uvrstila na 20. mesto, Italija na 22. mesto, Madžarska na 35. mesto, Hrvaška pa na 43 .mesto (leta 2007).

Po elementu dostopnosti IKT se je leta 2007 Slovenija uvrstila na 29. mesto (za Izrael in pred Španijo), leta 2002 pa na 25. mesto (za Izrael in pred Francijo). Po elementu uporabe IKT tudi na 29. mestu (za Makao, Kitajska in pred Portugalsko).

 

Po elementu  znanja IKT veščin je Slovenija na 4. mestu (za Korejo in pred Dansko).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skandinavskim državam sledijo ostale, visoko proračunske države iz Evrope, Azije in Severne Amerike. Države Zahodne in Severne Evrope ter Severne Amerike so regije z najvišjim IDI indeksom, večina držav iz teh regij se nahaj med top dvajset IKT ekonomij. Revne države, bolj natančno najmanj razvite države, ostajajo na nižjih mestih indeksne lestvice z infrastrukturo omejenega dostopa do IKT, vključujoč fiksno in mobilno telefonijo, internet in širokopasovni dostop do interneta.

Poročilo >>

Vir: New ICT ICU development index comparec 154 countries. ITU, 2.3.2009.

Vir ITU
Datum 09.03.2009
Print