Naslov ITU internetno poročilo 2004: Prenosljiv internet

Prvo poglavje definira prenosljiv internet za namene poročila, osredotoča se na njegovo prebojno naravo relativno do obstoječih poslovnih modelov in prečuje opore za industrijo in javni sektor. Drugo poglavje govori o tehnologijah za prenosljiv internet, ki prinaša tehnični pregled nad mobilniki z veliko hitrostjo in brezžičnim omrežjem. Tretje poglavje govori o tržnih trendih in opazuje naraščajoče vzorce, tržne priložnosti, cenovne strategije in korporativne strategije. Četrto poglavje govori o zakonodajnem in regulatornem pogledu, ki diskutira o izzivih, ki se postavljajo zekonodajalcem v vse bolj prenosljivem okolju. Peto poglavje, prenosljiv internet je orodje za premostitev digitalnega razkoraka, upošteva vpliv prenosnega interneta. Naslednje poglavje govori o prihodnost tehnologij s prenosljivih internetom. Zadnje, sedmo, poglavje pa govori o informacijski družbi in človeškem faktorju, gleda na vpliv tehnologij za prenosljiv internet na družbo in socializacijo.

 

 

Poročilo >>

 

Vir poročila in slike: ITU internet reports 2004: The portable internet, ITU, 2004.

 

Vir ITU
Datum 13.03.2009
Print