Naslov Internet v Sloveniji: marec 2009

Skupno število registriranih domen pod .si: 66391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf letnega prirasta registriranih domen

Ob predpostavki, da bi bilo število registriranih domen v naslednjih četrtetjih leta 2009, podobno kot je bilo v 1. četrtletju, bo v letu 2009 število registriranih domen manjše kot leta 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibanje skupnega števila domen pod .si  v zadnjih 12 mesecih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:Arnes, marec 2009.

Vir Arnes
Datum 14.03.2009
Print