Naslov Letno poročilo o varni rabi interneta za leto 2008

Organizacija InSafe je izdala letno poročilo o programu varne rabe interneta med otroci za leto 2008. V poročilu so podani rezultati dela in opravljenih aktivnosti v zadnjem letu.

Evropsko omrežje, ki vključuje 26 nacionalnih centrov, ki promovirajo varno in odgovorno rabo interneta, je v zadnjem letu vseskozi spremljalo evolucijo na področju svetovnega spleta. Interaktivne vsebine, ki jih združujemo pod imenom splet 2.0, imajo na varnost uporabnikov izjemno močan vpliv. Spletna socialna omrežja, strani za objavljanje video vsebin in sistemi za instantno sporočanje so vsekakor prinesli nove priložnosti, obenem pa tudi nova tveganja za mlade in otroke. Pomemben vpliv na e-varnost ima tudi tehnološka konvergenca, npr. med internetom in mobilnimi telefoni, saj je vedno več možnosti dostopa prav preko mobilnih telefonov, kar ustvarja nove komunikacijske vzorce med mladimi. Izzivov je vedno več, zato je potrebno ubirati vedno nove pristope k ozaveščanju in promociji varne rabe interneta. Omrežje InSafe je v letih svojega delovanja razvilo mnogo poslovnih povezav s podjetji, ki delujejo na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

V letu 2008 sta bila vzpostavljena tudi dva nova centra za ozaveščanje, eden v Bolgariji, drugi pa v Romuniji.

 

Poročilo >> (pdf, 3 MB, en)

Vir: Safer Internet, 17.3.2009

Vir slike: saferinternet.org

 

Datum 30.03.2009
Print