Naslov V 1. četrtletju večji obseg storitev mobilne telefonije

V primerjavi z letom dni prej se je v Sloveniji obseg storitev mobilne telefonije v 1. četrtletju 2009 povečal, obsega storitev fiksne telefonije in poštnih storitev pa sta se zmanjšala, piše SURS.

Zmanjšanje opravljenih poštnih pošiljk

Število opravljenih poštnih pošiljk se je v prvih četrtletjih zadnjih petih let sicer povečevalo za povprečno 6 % na četrtletje. V letošnjem prvem četrtletju je prvič prišlo do zmanjšanja števila opravljenih poštnih pošiljk za slabih 7 % v primerjavi s prvim četrtletjem 2008.

Upad števila pošiljk, namenjenih v tujino, je bil bolj izrazit od  upada števila pošiljk v domačem prometu in pošiljk iz tujine.

Tehnološki premik k VoIP

Odhodni telefonski promet s fiksnih lokacij je v 1. četrtletju 2009 obsegal 398 milijonov minut, kar je 8,4 % manj kot leto prej. Zmanjšanje obsega domačih pogovorov (8,6 %) je bolj izrazito od zmanjšanja obsega mednarodnega prometa (5,7 %).

Največ prometa je bilo opravljenega v enem omrežju (65 %), sicer naraščajoči delež prometa v druga fiksna omrežja je pa je v 1. četrtletju 2009 predstavljal 19 % delež. Promet v mobilna omrežja je odražal 9 % skupnega prometa, najmanj obsežni pa so bili pogovori v tujino (7 %).

Gospodinjstva so ustvarila 60 % skupnega prometa s fiksnih lokacij, pri številu klicev pa so imela 40 % delež in so zaostajala za poslovnimi uporabniki. Dolžina klica povprečnega gospodinjstva je znašala 3,5 minute, poslovnega uporabnika pa 1,6 minute.

Opaziti je tudi tehnološki premik k VoIP priključkom, saj so slednji glede na vse fiksne priključke zastopali 30 % delež. V istem obdobju leta 2006 so tovrstni priključki odražali le 1 % delež.

Mobilna telefonija proizvedla 9,5 % več prometa

Promet na področju mobilne telefonije je v 1. četrtletju 2009 znašal 839 milijonov minut, kar je 9,5 % več kot leto poprej. Domači promet se je povečal za 9,9 %, tuji pa za 1,5 %.

Znotraj enega omrežja je bilo opravljenega 65 % prometa, kar je enako kot pri fiksni telefoniji. Pogovori v druga omrežja so odražali 27 %, v fiksna omrežja 5 %, v tujino pa 3 % delež.

Gospodinjstva predstavljajo 81 % uporabnikov mobilnega omrežja in so v opazovanem obdobju v mobilnih omrežjih ustvarila 70 % prometa. Delež uporabnikov naročnikov narašča na račun predplačnikov. Delež slednjih se je od marca 2006 do marca 2009 zmanjšal za več kot 10 %.

V prvem četrtletju 2009 je bilo v mobilnem omrežju poslanih 224 milijonov SMS sporočil, povprečni uporabnik pa je mesečno odposlal 36 sporočil. Skoraj 90 % vseh sporočil so prispevala gospodinjstva.

Vir: SURS, 5.6.2009

Vir slike: Global Telecomm and IT Management Inc.

Vir SURS
Datum 29.07.2009
Print