Naslov 85 % slovenskih podjetij s širokopasovno povezavo

V 1. četrtletju letošnjega leta je dostop do interneta imelo 96 % opazovanih slovenskih podjetij, med slednjimi pa vsa srednje velika in velika podjetja, piše SURS. Računalnike je uporabljalo 98 % podjetij, pri svojem delu pa je 43 % zaposlenih vsaj enkrat na teden uporabljalo računalnik z dostopom do spleta.

Širokopasovno internetno povezavo je uporabljalo 85 % opazovanih podjetij. S tehnologijo xDSL je do spleta dostopalo 72 % podjetij, 22 % podjetij pa prek drugih širokopasovnih tehnologij, kot so kabelski dostop, optična povezava in najeti vodi.

Brezžični dostop prek mobilnega telefona ali 3G modema je uporabljalo 28 % podjetij, od tega jih je imelo 17 % širokopasovni brezžični dostop (UMTS, HSDPA).

Vpeljava e-prodaje povečala dohodke

V letu 2008 je naročila prek računalniških omrežij prejemalo 11 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi. Največ (41 %) teh podjetij je bilo v gostinski in nastanitveni dejavnosti. Vrednost elektronske prodaje je znašala 12,2 % celotne vrednosti ustvarjenega prometa (brez DDV).

Več kot polovica podjetij (57 %), ki so prejemala naročila prek računalniških omrežij, je ob vpeljavi e-prodaje beležila večji dohodek. Dostop do novih trgov je prednost, ki jo je v e-prodaji videlo 48 % podjetij, med katerimi je bilo največ malih podjetij (52 %). Z vpeljavo e-prodaje je transakcijske stroške znižalo 42 % podjetij, med temi pa je bilo največ velikih podjetij (67 %).

Najpogostejša ovira e-prodaje pri podjetjih z več kot 10 zaposlenimi je bila neprimernost izdelkov ali storitev za takšen način prodaje. Največ (80 %) podjetij, ki so se spopadala s to težavo, se ukvarja z oskrbo z energijo, vodo ter ravnanjem z odpadki. Potreba po reorganizaciji poslovnega procesa je predstavljala drugo najpogostejšo težavo, prisotno v 44 % podjetij.

Spletno stran ima 69 % podjetij

V 1. četrtletju 2009 je imelo spletno stran 69 % podjetij oziroma vsa velika podjetja, 87 % srednje velikih podjetij in 64 % malih podjetij. Kataloge ali cene svojih izdelkov oz. storitev je na spletu objavilo 62 % podjetij.

Spletno stran je imelo več kot 50 % podjetij v gostinski in nastanitveni dejavnosti, sledila pa je informacijska in komunikacijska dejavnost (40 %).

Oddajo elektronskega naročila, kjer naročila prek e-pošte niso upoštevana, je po tej poti omogočalo 14 % podjetij. Vsako peto podjetje je na spletni strani oglaševalo prosta delovna mesta ali omogočalo oddajo prošnje za zaposlitev.

Izjavo o zasebnosti, varnostni pečat ali varnostni certifikat je na spletni strani objavilo 13 % opazovanih podjetij.

Storitve za elektronsko vodenje postopka uporabljata dve tretjini podjetij

V letu 2008 je 88 % podjetij uporabljalo storitve e-uprave, med temi najdemo skoraj vsa srednje velika in velika podjetja. Storitve e-uprave za celovito elektronsko vodenje postopka je uporabljalo 67 % podjetij, med temi je bilo največ (86 %) srednje velikih in velikih podjetij. Javna naročila v e-obliki je oddajalo 9 % podjetij.

Samodejna izmenjava podatkov pri več kot 50 % podjetij

V prvih treh mesecih letošnjega leta je 54 % podjetij uporabljalo samodejno elektronsko izmenjavo podatkov. Ta podjetja so pošiljala ali prejemala e-račune ter uvažala datoteke v informacijske sisteme, denimo v obliki XML, kar je omogočalo nadaljnjo avtomatsko obdelavo podatkov. Tako je 5 % podjetij pošiljalo, 7 % podjetij pa prejemalo e-račune.

Tehnologija RFID pri le 3 % podjetij

Radijska identifikacijska tehnologija (RFID) je bila v uporabi pri le 3 % podjetij. Najpogosteje (17 %) so jo uporabljala velika podjetja, ki so si z njo najpogosteje (11 %) pomagala pri identifikaciji oseb ali nadzoru dostopa.

Vir: Zupan, Gregor. Uporaba interneta v podjetjih, Slovenija, 2009. Stat.si, 5.10.2009

Vir slike: USALogin

Vir SURS
Datum 12.10.2009
Print