Naslov Obseg storitev mobilne in fiksne telefonije v 3. četrtletju 2009

Obseg storitev mobilne telefonije se je v 3. četrtletju 2009 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2008 povečal, piše SURS. V opazovanem obdobju je bilo opravljenih 492 milijonov klicev, kar je 13 % več kot v 3. četrtletju 2008, a hkrati 5 % manj kot v 2. četrtletju 2009.

 

Mobilna telefonija v 3. četrtletju 2009

Uporabnike mobilne telefonije večinoma predstavljajo zasebniki, saj uporaba mobilnega omrežja v poslovne namene predstavlja komaj petino vseh 2.077.000 aktivnih uporabnikov. Število vseh uporabnikov se je v obdobju od 2005 do 2008 povečalo za povprečno 5,7 % na leto, v obdobju od septembra 2008 do septembra 2009 pa se je povečalo za 3 %.

Govorno komunikacijo so v storitvah mobilnega omrežja dopolnjevala še SMS in MMS sporočila. Število poslanih sporočil se je glede na 3. četrtletje 2008 povečalo za skoraj polovico, pri čemer veliko večino teh sporočil pošljejo zasebni uporabniki.

 

Podatkovne storitve mobilne telefonije v 3. četrtletju 2009

Porast IP telefonije

Skupni promet s fiksnih lokacij v tretjem četrtletju 2009 ni dosegel ravni enakega obdobja 2008, zmanjšal pa se je tudi v primerjavi s predhodnim četrtletjem.

Število naročnikov priključkov na fiksni lokaciji se je v obdobju med septembrom 2008 in septembrom 2009 povečalo za dobrih 5 %, pri čemer jih v skoraj dveh tretjinah primerov sestavljajo gospodinjstva.

Medtem ko je zaznati upad priključkov klasične telefonije tako glede na 3. četrtletje 2008 kot glede na 2. četrtletje 2009, pa število priključkov IP telefonije narašča. Slednjih je bilo v 3. četrtletju letošnjega leta 76,4 % več kot enakem obdobju leta 2008 in 14,3 % več kot v 2. četrtletju 2009.

 

Fiksna telefonija v 3. četrtletju 2009

Vir: Lipovšek, Vida. Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 3. četrtletje 2009. SURS, 14.12.2009

Vir slike: 24ur

Vir SURS
Datum 21.12.2009
Print