Naslov Razvoj telekomunikacijskih storitev v letu 2008

V obdobju od leta 2003 do 2008 je telefonski odhodni promet (trajanje klicev) s fiksnih lokacij padal povprečno za 6 % na leto, v mobilnem omrežju pa se je povečeval za povprečno 5 % na leto, piše SURS.

Skoraj 25 % rast širokopasovnih priključkov

Leta 2008 je bilo v Sloveniji prisotnih 23,8 % več širokopasovnih priključkov kot leta 2007. V enakem obdobju je število uporabnikov ozkopasovnega dostopa upadlo za 60,3 %. Med širokopasovnimi priključki prevladuje tehnologija xDSL. Povečala se je tudi uporaba ostalih širokopasovnih tehnologij, najočitneje na področju optičnega dostopa, saj se je število tovrstnih priključkov v letu dni povečalo iz 10.000 na 45.0000.

Več kot 2 milijona uporabnikov mobilnega omrežja

Ob koncu leta 2008 je število uporabnikov mobilnega omrežja znašalo 2.054.899, kar je 6,6 % več kot v enakem obdobju leta 2007. V zasebne namene (gospodinjstva) je mobilno omrežje uporabljalo 82 % uporabnikov. Takšen povprečni uporabnik je leta 2008 opravil 830 pogovorov, ki so v povprečju trajali 1,5 minute.

Promet v mobilnih omrežij se je v obdobju od leta 2003 do 2008 povprečno povečeval za 5 % na leto. Do najizrazitejše rasti je prišlo v letu 2008, saj je bila raven iz leta 2007 presežena za skoraj 9 %. Večino prometa so ustvarili zasebni uporabniki (68 %), vendar pa to ne velja za mednarodne pogovore.

Leta 2008 je bilo poslanih 680 milijonov SMS sporočil, 14 % več kot leto poprej. Večina (87 %) tovrstnih sporočil je bilo poslanih v zasebne namene. V letu 2008 je bilo poslanih 11 milijonov MMS sporočil, kar je 25 % več kot leta 2007. V zasebne namene je bilo poslanih 80 % takšnih sporočil.

V domačih mobilnih omrežjih se je končalo 91 % mobilnega prometa. V domača fiksna omrežja je bilo usmerjenih 5 % prometa iz mobilnih omrežij, preostanek pa v mednarodna omrežja.

Promet s fiksnih lokacij upada

Večina vsega odhodnega telefonskega prometa je tudi v letu 2008 izvirala iz mobilnega omrežja; s fiksnih lokacij je bilo realiziranega komaj 34 % vsega prometa. Delež te storitve se je od leta 2003 do 2008 zmanjšal povprečno za 6 % na leto.

Promet s fiksnih lokacij se sicer zmanjšuje, vendar narašča število tovrstnih priključkov. Uporaba klasičnih priključkov PSTN in ISDN se zmanjšuje, narašča pa število priključkov VoIP. Slednjih je bilo leta 2006 vzpostavljenih 45.000, konec leta 2008 pa že 233.000, kar predstavlja 25 % vseh priključkov na fiksni lokaciji.

Klici iz fiksnih lokacij so bili tudi leta 2008 večinoma poslovnega značaja, v skoraj dveh tretjinah primerov. Po trajanju je bil povprečni zasebni klic povprečno dvakrat daljši od povprečnega poslovnega klica, zato je bilo z zasebnimi klici realiziranih kar 60 % prometa s fiksnih lokacij.

Preko 80 % prometa s fiksnih lokacij se je končalo v domačih fiksnih omrežjih, desetina pa v domačih mobilnih omrežjih. Le 7 % odhodnega prometa s fiksnih lokacij je bilo končanih v tujih omrežjih.

Mobilna telefonija ustvari več kot 40 % prihodka

Prihodek telekomunikacijske dejavnosti je leta 2008 znašal 1.232 milijonov evrov, kar je dobro desetino več kot leta 2007. K temu prihodku je odločilno prispevala mobilna telefonija (41,6 %), sledijo storitve medomrežnega povezovanja (18,6 %) ter fiksna telefonija (14,2 %). Posebej v zadnjih treh letih prihodek storitev fiksne telefonije s povprečno 3 % letno stopnjo padanja močno zaostaja za dinamiko rasti prihodka od mobilne telefonije (povprečno 8% letna rast).

 

Graf: Telekomunikacijske dejavnosti v Sloveniji (2007-2008)

Vir: Lipovšek, Vida. Nekateri kazalniki razvoja elektronskih komunikacijskih storitev, Slovenija, 2008. Stat.si, 17.11.2009

Vir slike: CP Fiber

Vir SURS
Datum 01.02.2010
Print