Naslov Uporaba spleta ter socialnih medijev med najstniki in mladimi odraslimi

V ZDA je septembra 2009 socialna omrežja uporabljalo 73 % najstnikov od 12 do 17 let, kar je 8 odstotnih točk več kot februarja 2008, piše Pew Internet.

Uporabniki socialnih omrežij glede na starostno skupinoTovrstna omrežja postajajo vse bolj priljubljena tudi med mladimi odraslimi od 18 do 29 let. Med slednjimi je bilo v lanskem septembru 72 % uporabnikov socialnih omrežij. Med posamezniki nad 29 let je 40 % uporabnikov socialnih omrežij.

Za razliko od socialnih omrežij pa pri najstnikih in mladih odraslih opazimo zmanjševanje priljubljenosti pisanja blogov. Delež takšnih piscev se je med osebami od 12 do 17 let v obdobju od 2006 do 2009 prepolovil in znaša 14 %. V letu 2009 je svoj blog vzdrževalo 15 % posameznikov od 18 do 29 let, decembra 2007 pa je ta delež znašal 24 %. Blog je leta 2009 pisalo 11 % posameznikov nad 29 let, kar je 4 odstotne točke več kot leta 2007.

Pri osebah od 18 do 29 let je opaziti visoko stopnjo uporabe brezžičnega dostopa do spleta (81 %). Ta delež v starostni skupini od 30 do 49 let znaša 63 %, pri posameznikih nad 49 let pa 34 %. Dobra polovica (55 %) odraslih od 18 do 29 let brezžični dostop uporablja v kombinaciji s prenosnim računalnikom oz. mobilnim telefonom, 28 % pa se tovrstnega dostopa do spleta poslužuje s pomočjo e-bralnika ali igralne naprave.

Vpliv pomena, ki ga mladi odrasli pripisujejo mobilnemu dostopu, se kaže tudi pri njihovi izbiri računalnika. V starostni skupini 18-29 let najdemo 66 % lastnikov prenosnega računalnika in 53 % lastnikov namiznega računalnika. To je hkrati edina starostna skupina, kjer so prenosni računalniki bolj priljubljeni od namiznih.

V življenju najstnikov in mladih odraslih sta mobilni telefon in internet skoraj vsesplošno prisotna. Mobilni telefon poseduje 75 % najstnikov od 12 do 17 let in 93 % odraslih od 18 do 29 let. Delež uporabnikov interneta je v obeh starostnih skupinah enak (93 %).

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Lenhart, Amanda; Purcell, Kristen; Smith, Aaron in Zickuhr, Kathryn. Social Media and Young Adults. Pewinternet.org, 3.2.2010

Vir slike: Blogspot

Datum 02.03.2010
Print