Naslov E-poslovanje: Slovenija in EU, 2004 - 2008

Leta 2004 je imelo v Sloveniji dostop do interneta 93 % podjetij, kar je nad povprečjem EU27, ki je takrat znašalo 88 %, piše SURS. V letu 2008 je imelo v Sloveniji dostop do interneta 97 % podjetij, kar je 4 odstotne točke več od povprečja EU27. Največji delež podjetij z dostopom do interneta so leta 2008 zabeležili na Finskem in Nizozemskem (99 %).

Najmanjše razlike med državami v deležih podjetij z dostopom do interneta so bile pri velikih podjetjih – v večini držav EU27 (99 %) so vsa velika podjetja imela dostop do interneta, tudi v Sloveniji. Med srednje velikimi podjetji v Sloveniji je imelo dostop do interneta 98 % podjetij, kar je enako povprečju EU27. Med malimi podjetji je ta delež znašal 96 %, 4 odstotne točke več od povprečja EU27.

Leta 2008 je širokopasovni dostop uporabljalo 84 % podjetij v Sloveniji, 22 odstotnih točk več kot leta 2004. Največ podjetij je uporabljalo tehnologijo DSL (73 %). Druge širokopasovne povezave je uporabljalo 18 %, ISDN pa 20 % podjetij. Od leta 2004 se je postopno zmanjševal delež podjetij, ki uporabljajo ozkopasovno povezavo do interneta.

Podjetja z dostopom do interneta

Leta 2008 je v podjetjih v Sloveniji pri svojem delu računalnik z internetno povezavo uporabljalo 36 % zaposlenih, 3 odstotne točke manj od povprečja EU27 (39 %). V primerjavi z Dansko, kjer je računalnik z internetno povezavo pri svojem delu uporabljalo 64 % zaposlenih, je bil ta delež v Sloveniji skoraj za polovico manjši.

Od leta 2004 do leta 2008 se je delež podjetij v Sloveniji, ki so uporabljala računalnike, povečal za 3 odstotne točke, na 98 %. Slovenija se je v letu 2008 dvignila nad povprečje EU27 (96 %). Leta 2008 so se računalniki v podjetjih v največjem obsegu uporabljali na Nizozemskem (100 %) in Danskem ter Finskem (99 %).

V podjetjih v Sloveniji je leta 2008 računalnik pri svojem delu uporabljalo 46 % zaposlenih, 6 odstotnih točk več kot leta 2004. Kljub temu je bil delež takšnih zaposlenih tako v letu 2004 kot 2008 nižji od povprečja EU27 (2004: 42 %, 2008: 49 %).

Leta 2008 je samodejno elektronsko izmenjavo podatkov s sistemi IKT zunaj podjetja v Sloveniji uporabljalo 40 % podjetij, kar je enako povprečju EU27. Med velikimi podjetji je samodejno elektronsko izmenjavo informacij v letu 2008 uporabljalo 72 % podjetij, to je več od povprečja EU27 (70 %).

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Zupan, Gregor. E-poslovanje v podjetjih v Sloveniji in EU, 2004–2008. Stat.si, 1.2.2010

Vir slike: Fragnetics

Vir SURS
Datum 13.04.2010
Print