Naslov Mobilna in fiksna telefonija v 1. četrtletju 2010

V Sloveniji se je skupni obseg storitev mobilne telefonije v 1. četrtletju 2010 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2009 povečal, piše SURS.

Mobilna telefonija: skupni promet večji za 8,9 %

Uporabniki mobilne telefonije so v 1. četrtletju 2010 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2009 ustvarili za 8,9 % več prometa. Domači promet se je povečal za dobrih 9 %, promet v tujih omrežjih pa se je zmanjšal za odstotek.

Glede na zadnje četrtletje leta 2009 pa je opaziti upad mobilnega prometa (skupno za 1,6 %), tako v domačih kot v mednarodnih omrežjih.

V opazovanem obdobju je bilo na področju mobilne telefonije 64 % prometa opravljenega znotraj enega omrežja. Pogovori iz enega mobilnega omrežja v drugo predstavljajo 27 %, pogovori v fiksna omrežja pa 5 % delež. Najmanj je bilo prometa v tuja omrežja (3 %).

Uporabniki so v opazovanem obdobju poslali 301 milijon SMS sporočil, kar je za tretjino več kot v 1. četrtletju 2009, a nekoliko manj kot v 4. četrtletju 2009. Povprečni zasebni uporabnik je mesečno poslal 53, povprečni poslovni uporabnik pa 24 SMS sporočil.

V opazovanem obdobju so zasebni uporabniki (81 %) predstavljali večino vseh uporabnikov. Število uporabnikov mobilne telefonije je od leta 2005 do 2009 naraščalo za povprečno 4,7 % letno.

Fiksna telefonija: 13 % upad skupnega prometa

Povprečni uporabnik mobilne telefonije je ustvaril 5 minut pogovora dnevno. Toliko pogovora je sicer ustvaril tudi povprečni uporabnik fiksne telefonije, vendar pa je v celoti gledano, zaradi večjega števila mobilnih uporabnikov, v 1. četrtletju 2010 iz mobilnih omrežij izviralo dvakrat več prometa kot iz fiksnih lokacij.

Skupni promet fiksne telefonije se je glede na 1. četrtletje 2009 zmanjšal za 13,3 %. Najbolj izrazito se je skrčil domači promet (za 13,9 %), mednarodni promet pa je upadel za 4,9 %.

Večina klicev s fiksnih lokacij je bilo usmerjenih v isto omrežje, je pa opaziti rast prometa iz enega fiksnega omrežja v drugo fiksno omrežje. Tovrstni promet je predstavljal skoraj 25 % delež skupnega prometa. Promet s fiksnih lokacij v mobilna omrežja odraža je v opazovanem obdobju odražal 9 %, obseg prometa v tuja omrežja pa 8 % delež.

Število aktivnih priključkov klasične PSTN in ISDN telefonije se je glede na 1. četrtletje 2009 zmanjšalo za 12 %. Na račun tega je opaziti vse večjo rast priključkov IP telefonije.

Vir: Lipovšek, Vida. Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 1. četrtletje 2010. Stat.si, 21.6.2010

Vir slike: Lol.ba

Vir SURS
Datum 22.06.2010
Print