Naslov Naprednejša IKT znanja bo potreboval vsak 5. zaposleni

V naslednjih petih letih bo več kot 90 % delovnih mest v Evropi zahtevalo vsaj osnovna znanja uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), so pokazali rezultati raziskave, ki jo je za Microsoft izvedla analitska hiša IDC.

Naprednejša IKT znanja bo čez 5 let potreboval vsak 5. zaposleni. Na račun povečanega povpraševanja po teh znanjih se tudi zmanjšuje potreba po osnovnih IKT znanjih. To pravzaprav pomeni, da se zahtevnost veščin, ki spadajo pod osnovna IKT znanja, skozi čas povečuje.

Več kot polovica (51 %) anketiranih delodajalcev je dejalo, da bo bodo IKT znanja čez 5 let v večji meri pogoj za delovno mesto kot sedaj. Da bodo takšna znanja potreba za vsa delovna mesta, je menilo 21 % delodajalcev.

Potreba po fleksibilnih izobraževalnih programih za vse generacije

Narava delovnih mest na področju IKT se spreminja, saj se od posameznikov ne pričakuje več, da bi delovali zgolj kot tehnični strokovnjaki; tovrstne zaposlitve se namreč vse bolj selijo v države s cenejšo delovno silo. Sodobno evropsko poslovno okolje od zaposlenih poleg IKT znanj zahteva znanja še na področjih, kot so odnosi z uporabniki, odločanje, medosebno komuniciranje, vodenje projektov itn.

Za izboljšanje obsega IKT znanj bodoče delovne sile so posledično nujni fleksibilnejši izobraževalni programi, ki se lahko prilagajajo hitrim spremembam v poslovnem okolju in na področju novih tehnologij. Več kot polovica (58 %) evropskih delodajalcev meni, da bi moral biti učni načrt že v osnovni in srednji šoli bolj osredotočen na IKT znanja.

Za že zaposlene pa bi bilo potrebno zagotoviti programe vseživljenjskega učenja, ki bi jih podpirala in spodbujala vlada. Tovrstni programi vse bolj pridobivajo na pomenu predvsem zaradi staranja prebivalstva, saj je obseg mladih generacij, ki praktično odraščajo z IKT, premajhen za zadovoljitev potreb po delovni sili z IKT znanji.

Microsoft je v raziskavi ugotovil, da so evropska podjetja v letu 2009 za IKT namenila 305 milijard evrov sredstev. Dejavnosti, povezane z IKT, so v tem obdobju na območju EU ustvarile 265 milijard evrov davčnih prihodkov, kar kaže, da je IKT industrija za Evropo zelo pomembna.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Microsoft.com, 1.12.2009

Vir slike: Sheknows.com

Datum 30.08.2010
Print