Naslov 68% gospodinjstev z dostopom do interneta

V 1. četrtletju 2010 je imelo dostop do interneta 68 % gospodinjstev, 4 odstotne točke več kot v enakem obdobju prejšnjega leta, piše SURS.

Vse več rednih uporabnikov interneta

V opazovanem obdobju je internet uporabljalo 1.180.000 posameznikov, kar predstavlja 70% oseb od 10 do 74 let in povečanje za 6 odstotnih točk glede na 1. četrtletje 2009. Enkrat na teden ali pogosteje je internet uporabljalo 67% oseb, 6 odstotnih točk več kot leto prej.

Redni uporabniki interneta so bile večinoma mlajše osebe. Med posamezniki od 10 do 24 let je bilo rednih uporabnikov interneta kar 97%, med osebami, starimi od 55 do 74 let, pa le 28%.

Osebe v starosti od 10 do 74 let so internet v opazovanem obdobju uporabljale za različne aktivnosti. Na prvem mestu je elektronska pošta (59%), sledijo iskanje informacij o blagu in storitvah (56%), iskanje zdravstvenih informacij (42%), branje ali prenašanje spletnih novic, časopisov ali revij (40%), storitve, povezane s potovanji in nastanitvijo (36%), igranje ali prenašanje računalniških iger, fotografij, filmov ali glasbe (32%), e-bančništvo (27%) in prodaja blaga ali storitev (20%).

V opazovanem obdobju je 49% oseb internet uporabljalo za izobraževanje. 44% oseb je prek interneta pridobivalo nova znanja in informacije, 26% pa informacije o izobraževanju in tečajih. Slednje je prek interneta (e-učenje) opravljalo 5% posameznikov.

Spletne strani državne uprave je v 1. četrtletju 2010 uporabljalo 39% teh oseb, kar je za 8 odstotnih točk več kot v enakem obdobju 2009. Po tej poti so ti posamezniki pridobivali različne informacije (39%) in obrazce (24%) ter jih izpolnjene vračali (8%).

Porast e-nakupovanja

Nakup do interneta je vsaj enkrat doslej opravilo 33% oseb od 10 do 74 let, to je 5 odstotnih točk več kot v enakem obdobju 2009. Samo v 1. četrtletju 2010 je na internetu naročilo ali kupilo blago 17 % oseb, 3 odstotne točke več kot leto prej.

Ti posamezniki so najpogosteje kupovali oblačila in športno opremo, različne dobrine za gospodinjstvo, turistične nastanitvene zmogljivosti (npr. rezervacije prenočišč), vstopnice za prireditve, knjige, revije, časopise in računalniško strojno opremo. Večinoma so nakupovali pri spletnih ponudnikih iz Slovenije.

Vse več rednih uporabnikov spletnih skupnostih

Na področju spletnih skupnosti so uporabniki interneta od 10 do 74 let najpogosteje brali spletne forume (42%). Internet so na tem področju uporabljali še za takojšnje sporočanje (32%), ustvarjanje in urejanje lastnega profila na spletnih socialnih omrežjih (30%), za branje blogov (29%) in za objavljanje sporočil na spletnih forumih (16%).

Največji delež rednih uporabnikov spletnih socialnih omrežij in takojšnjega sporočanja je bilo zaslediti med osebami, starimi od 16 do 24 let in od 10 do 15 let. Branje spletnih forumov, blogov in objavljanje sporočil na spletnih forumih pa je bilo najbolj razširjeno med posamezniki od 16 do 24 let in od 25 do 34 let.

Širokopasovni dostop: največji delež tehnologiji xDSL

Širokopasovno povezavo je v opazovanem obdobju uporabljalo 62% gospodinjstev, kar je 6 odstotnih točk več kot v 1. četrtletju 2009. Najbolj razširjena vrsta širokopasovne internetne povezave je tehnologija xDSL. V 1. četrtletju 2010 jo je uporabljalo 34 % gospodinjstev. Sledijo kabelski dostop (21%), optično omrežje ali druga širokopasovna povezava (8%) in fiksni brezžični dostop (2%).

Delež uporabnikov ozkopasovne fiksne povezave še naprej upada. Klicni dostop prek običajne telefonske linije so v 1. četrtletju 2010 uporabljali 3% gospodinjstev, ISDN dostop pa prav tako le še 3% gospodinjstev.

Vse več tudi uporabnikov mobilnega interneta

V opazovanem obdobju je 21% gospodinjstev uporabljalo ozkopasovni dostop prek mobilnega telefona (WAP, GPRS), 17% mobilno širokopasovno povezavo prek mobilnega telefona 3G (UMTS, HSDPA), 6% gospodinjstev pa mobilno širokopasovno povezavo prek modema 3G.

Vir: Zdešar, Polona. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2010 - končni podatki. Stat.si, 5.10.2010

Vir slike: Wisc.edu

Vir SURS
Datum 11.10.2010
Print