Naslov Širokopasovni dostop v 85% podjetij

V januarju 2010 je dostop do interneta imelo 97% podjetij z vsaj 10 zaposlenimi, piše SURS. Širokopasovni dostop do interneta je v opazovanem obdobju uporabljalo 85% podjetij z vsaj 10 zaposlenimi osebami.

Delež podjetij z dostopom do interneta je bil v januarju 2010 najnižji v dejavnosti gradbeništvo (88% podjetij).

Mobilni širokopasovni dostop pri skoraj tretjini podjetij

Mobilni širokopasovni dostop do interneta je januarja 2010 uporabljalo 31% podjetij. Slaba četrtina (24%) podjetij je do interneta dostopala prek mobilne širokopasovne povezave prek prenosnega računalnika z uporabo modema 3G, 21% podjetij pa prek mobilnega telefona s tehnologijo 3G.

Mobilni širokopasovni dostop je v opazovanem obdobju uporabljalo 73% velikih, 47% srednje velikih in 26% malih podjetij. Delež podjetij, ki so uporabljala mobilni širokopasovni dostop do interneta, je bil najnižji med podjetji v dejavnosti strežba jedi in pijač (17%), najvišji pa v informacijsko komunikacijskih dejavnostih (68%).

V letu 2009 desetina prometa prek računalniških omrežij

V letu 2009 je prek računalniških omrežij, prek spletnih strani ali računalniške izmenjave podatkov (RIP) naročila prejemalo 12% podjetij. Vrednost elektronske prodaje je znašala 10,2% celotne vrednosti ustvarjenega prometa (brez DDV).

Naročila in rezervacije je prek spletnih strani prejemalo 8% podjetij, ki so ustvarila 2,6% celotne vrednosti ustvarjenega prometa (brez DDV). Prek računalniške izmenjave podatkov (RIP) je naročila prejemalo 5% podjetij. Slednja so na ta način ustvarila 7,6% celotne vrednosti ustvarjenega prometa (brez DDV).

Spletna stran pri skoraj treh četrtinah podjetij

V opazovanem obdobju je svojo spletno stran imelo 73% podjetij. Svojo spletno stran so imela vsa velika podjetja. Spletno stran je imelo 66% podjetij v proizvodnih dejavnostih in 79% podjetij v storitvenih dejavnostih.

Dostop do katalogov ali cen izdelkov in storitev je obiskovalcem spletnega mesta omogočalo 69% podjetij. Elektronsko oddajo prošnje za zaposlitev ali objavo prostih delovnih mest je nudilo 21% podjetij. Delež takih podjetij je bil višji med podjetji v storitvenih dejavnostih (27%), nižji pa v proizvodnih dejavnostih (14%).

Elektronsko oddajo naročila, prodajo ali oddajo rezervacije je prek spletnih strani omogočalo 18% podjetij (23% v storitvenih in 12% v proizvodnih dejavnostih), medtem ko sta plačilo prek spletne strani omogočala samo 2% podjetij.

Izjavo o zasebnosti, varnostni pečat ali certifikat je na spletni strani podalo 16% podjetij in tako obiskovalcem zagotavljalo spletno varnost ter objavilo obvestilo o zasebnosti, namenu uporabe in varnosti osebnih podatkov, ki jih posredujejo obiskovalci. Delež takih podjetij je bil najvišji (49%) med velikimi podjetji.

Vir: Zupan, Gregor. Uporaba informacijsko - komunikacijske tehnologije v podjetjih, Slovenija, 2010 - končni podatki. Stat.si, 5.10.2010

Vir slike: Ameinfo.com

Vir SURS
Datum 12.10.2010
Print