Naslov Eurobarometer: 57% gospodinjstev ima dostop do interneta

Dostop do interneta ima 57% gospodinjstev, dostop do računalnika pa 64% gospodinjstev, kažejo rezultati raziskave Eurobarometer, ki je zajela 27.000 gospodinjstev na območju EU in je bila izvedena v novembru in decembru 2009.

Slovenija nadpovprečna po gospodinjstvih s širokopasovnim dostopom

Delež gospodinjstev z dostopom do interneta se je na ravni EU27 v primerjavi z letom 2008 povečal za 8 odstotnih točk, delež gospodinjstev z dostopom do računalnika pa je narasel za 7 odstotnih točk.

Širokopasovni dostop ima 48% vseh gospodinjstev, pri čemer je ta delež izrazito večji, če se omejimo le na stare članice (EU15). Med državami, ki so na tem področju nad EU27 povprečjem, so le 3 nove članice. To so Estonija (54%), Malta (54%) in Slovenija (54%).

Največji delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom najdemo na Nizozemskem (79%), Danskem (76%) in Švedskem (76%). Na dno lestvice se uvrščajo Litva (29%), Bolgarija (27%) in Romunija (25%).

V gospodinjstvih prevladuje dostop prek kabelske ali xDSL tehnologije

Največ (62%) gospodinjstev do interneta dostopa prek tehnologije xDSL. Kabelski dostop na ravni EU27 sicer uporablja le 15% gospodinjstev, vendar pa tovrstni dostop v državah, kot so Bolgarija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija in Slovaška, predstavlja večji delež kot tehnologija xDSL.

V Sloveniji prek tehnologije xDSL do interneta dostopa 48% gospodinjstev, kabelski dostop pa uporablja 23% gospodinjstev. Delež gospodinjstev, ki za dostop uporabljajo ISDN linijo znaša 10% in je dvakrat večji od povprečja EU27. Še posebej pa Slovenija izstopa pri dostopu prek optike. Tak način dostopa uporablja 10% gospodinjstev, kar je 10-krat več od povprečja EU27.

Ozkopasovni dostop pri 7% gospodinjstev

Ozkopasovni dostop do interneta uporablja 7% gospodinjstev na območju Unije. Gospodinjstva so kot razlog, da še niso izvedla prehoda na širokopasovni dostop, v 26% primerov navedla, da ne vidijo potrebe po večji hitrosti.

Da ne vedo, zakaj ostajajo na ozkopasovnem dostopu, je prav tako dejalo 26% gospodinjstev. Nekoliko manj gospodinjstev je kot glavni razlog navedlo neustreznost infrastrukture (16%) in stroške širokopasovne povezave (8%).

Brez dostopa do interneta je 43% gospodinjstev. Slednja kot razlog največkrat (58%) navajajo, da internet ne zanima nikogar v gospodinjstvu. Stroški, povezani z internetnim dostopom, so prav tako razlog, ki še zdaleč ni zanemarljiv (19%).

98% gospodinjstev z dostopom do fiksne in/ali mobilne telefonije

Na ravni EU27 ima fiksni in/ali mobilni telefonski priključek 98% gospodinjstev (SI: 100%). Tako fiksno kot mobilno telefonijo uporablja 62% gospodinjstev (SI: 75%). Samo mobilno telefonijo uporablja 25% gospodinjstev (SI: 18%).

Dobra petina (22%) gospodinjstev uporablja osebni računalnik za izvedbo telefonskih klicev prek interneta. Delež gospodinjstev, ki uporabljajo samo fiksno telefonijo, je vse manjši (11%).

 

Vir: Europa.eu, oktober 2010

Vir slike: Advantagehometours.com

Datum 15.11.2010
Print