Naslov ITU: Več kot 2 milijardi uporabnikov interneta

Število uporabnikov interneta se je med leti 2005 in 2010 podvojilo, piše ITU. V letu 2010 bo število le-teh preseglo 2 milijardi, od tega se bo 1,2 milijarde uporabnikov nahajalo v razvitih državah.

V teh državah ima v povprečju dostop do interneta 71% prebivalcev, medtem ko v državah v razvoju ta delež znaša zgolj 21%. Na tem področju najbolj zaostaja Afrika, saj ima tam dostop do interneta le 9,6% prebivalcev.

Do konca leta 2010 bo dostop do interneta imelo pol milijarde gospodinjstev po svetu. V državah, kot so Južna Koreja, Nizozemska in Švedska, bo dostop imelo več kot 80% gospodinjstev, pri čemer bodo skoraj vsa gospodinjstva uporabljala širokopasovno povezavo.

Močna rast fiksnega širokopasovnega dostopa

Ob koncu leta 2010 bo penetracija fiksnih širokopasovnih priključkov na globalni ravni znašala 8% (555 milijonov priključkov), kar je 1,1 odstotne točke več kot ob koncu leta 2009.

Močno rast penetracije širokopasovnih priključkov je opaziti tako v razvitih državah kot v državah v razvoju. Slednje kljub temu izrazito zaostajajo za razvitim svetom, kjer v povprečju najdemo skoraj 25 širokopasovnih priključkov na 100 prebivalcev, v državah v razvoju pa le 4,4 priključke.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Itu.int, 19.10.2010

Vir slike: Progressad.com

Vir ITU
Datum 16.11.2010
Print