Naslov ITU: Širokopasovni dostop pomemben element gospodarske rasti

Rezultati večine pregledanih študij kažejo, da od vlaganj v infrastrukturo širokopasovnega interneta lahko pričakujemo pozitivne donose, v poročilu ugotavlja Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU).

Evropska komisija je na podlagi analize ugotovila, da bi širokopasovni internet v Evropi lahko pomagal ustvariti več kot 2 milijona delovnih mest do leta 2015, bruto domači proizvod pa bi se povečal za vsaj 636 milijonov evrov. Na Kitajskem ugotavljajo, da 10% povečanje penetracije širokopasovnega dostopa pripomore k 2,5% povečanju rasti BDP.

Rezultati študije Svetovne banke kažejo, da je širokopasovni dostop pomemben element gospodarske rasti za države z nizkimi in srednjimi dohodki, saj naj bi povečanje penetracije širokopasovnega dostopa za 10% pomenilo povečanje rasti BDP za 1,38 odstotne točke.

Sodeč po predhodnih rezultatih študije za leto 2009, ki jo izvaja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), povečanje penetracije širokopasovnega interneta za 1 odstotno točko pripomore k povečanju produktivnosti dela za 0,02 odstotne točke.

V primeru članic OECD z nižjimi dohodki je zelo pomembna tudi cenovna dostopnost širokopasovnega dostopa, saj ima v teh gospodarstvih cenejši širokopasovni dostop bistveno večji učinek na produktivnost dela.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Itu.int, 19.9.2010

Vir slike: Crunchgear.com

Vir ITU
Datum 08.12.2010
Print