Naslov 29% širokopasovnih povezav v EU z najmanj 10 Mbps

Julija 2010 je imelo 29% širokopasovnih povezav v EU hitrost najmanj 10 megabitov na sekundo (Mbps), kar je 14 odstotnih točk več kot leta 2009, kažejo rezultati raziskave, ki jo je naročila Evropska komisija.

Na ravni EU ima 5% priključkov povprečno hitrost 30 Mbps ali več, hitrosti najmanj 100 Mbps pa dosega le 0,5% priključkov.

V Sloveniji večina (57,7%) priključkov dosega hitrosti pod 2Mbps. Povezav z vsaj 2 Mbps in manj kot 10 Mbps je 22,8%, povezave s hitrostjo 10 Mbps ali več pa predstavljajo 23,7% delež.

 

V EU 25,6 širokopasovnih priključkov na 100 prebivalcev

Število novih širokopasovnih priključkov v EU še vedno narašča, saj ima širokopasovni internet 25,6 od 100 državljanov v primerjavi s 23,9 leto poprej.

Na podlagi novih statističnih podatkov je število širokopasovnih priključkov med julijem 2009 in julijem 2010 še vedno naraščalo po vsej EU, čeprav je bila 8% rast v navedenem obdobju manjša kot predhodno leto, ko je znašala 11%. Julija 2010 je bilo v EU približno 128 milijonov fiksnih širokopasovnih priključkov, od tega jih je bilo 9 milijonov dodanih od julija 2009. V EU je približno 220 milijonov gospodinjstev.

Nizozemska in Danska sta še naprej vodilni v svetu po številu novih širokopasovnih priključkov, saj ima skoraj 40 od 100 njunih prebivalcev širokopasovni dostop, kar pomeni okoli 80 % vseh gospodinjstev. Rast pa se zaradi zrelosti in nasičenosti trgov upočasnjuje.

V vodilnih državah članicah, kot sta Finska in Švedska, število novih fiksnih širokopasovnih priključkov dejansko upada, verjetno kot posledica prehoda s fiksnih storitev na mobilne.

 

45% letna rast mobilnih širokopasovnih povezav

Presenetljiva je 45% letna rast mobilnih širokopasovnih povezav, pri čemer ima 6 od 100 državljanov napravo, namenjeno mobilnemu dostopu do širokopasovnega interneta (ključ USB ali zaščitni ključ).

Mobilni širokopasovni dostop pridobiva na veljavi zlasti na Finskem (21,5 mobilne širokopasovne povezave na 100 državljanov), v Avstriji (16,7), na Švedskem (14), Danskem (13,4) in Portugalskem (12,1).

 

Do uresničitve ciljev še dolga pot

Evropska unija ima še dolgo pot do uresničitve ciljev, ki si jih je zadala v digitalni agendi. V skladu s programom naj bi do leta 2013 vsi državljani članic imeli osnovni širokopasovni dostop do interneta. Eden od ciljev digitalne agende je tudi do leta 2020 vsem državljanom Unije zagotoviti dostop s hitrostjo vsaj 30 Mbit/s, pri čemer naj vsaj polovica vseh gospodinjstev Unije do interneta dostopala s hitrostjo vsaj 100 Mbit/s.

Septembra 2010 je Komisija predstavila ukrepe za lažjo vzpostavitev in uveljavitev širokopasovnega dostopa do interneta visokih in ultravisokih hitrosti v Evropski uniji.

Za nove storitve za razvedrilo in nove poslovne storitve, kot so televizijski sprejemniki z veliko ločljivostjo ali možnosti videokonference, so potrebne mnogo hitrejše povezave, kot so dandanes splošno na voljo v Evropi, da bi bili konkurenčni vodilnim državam na tem področju – Južni Koreji in Japonski.

 

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 25.11.2010

Vir slike: Crunchgear.com

Datum 16.12.2010
Print